פרק 1 בין סינגור עצמי להכוונה עצמית

עמוד:15

פרק 1 בין סינגור עצמי להכוונה עצמית יכולתו של האדם להחליט עבור עצמו היא זכות בסיסית ויש לה השפעה מכרעת על ההערכה העצמית שלו ועל תחושתו למסוגלות עצמית . הכוח של האדם לבחור בין אפשרויות , כך שהבחירה תשקף את הערכים , ההעדפות האישיות ותחומי העניין שלו , זכותו לקחת שליטה עצמית על חייו והחירות שלו לפתח ראייה אישית על עתידו , ושגם האחרים יעריכו ראייה זו - כל אלו הם מרכיבים של מה שמכונה הכוונה עצמית . עצמאות ואוטונומיה יכולות להיכלל במושג הכוונה עצמית , אבל הן אינן מילים נרדפות למושג זה . הכוונה עצמית פונה להחלטה של האדם מתי , באילו הקשרים ובאיזה היקף הוא יפעיל שליטה עצמית על חייו וישפיע על איכותם . השליטה הזו יכולה לבוא לידי ביטוי כפעולות של סינגור עצמי . במקרא ניתן לפגוש מקרים רבים , שבהם שליח העם מסנגר לפני האל על עמו . אך קיימות במקרא גם כמה דוגמאות של סינגור עצמי , והבולטת בהן היא מקרה הסינגור העצמי של בנות צלפחד לפני משה ואלעזר הכהן , לפני הנשיאים וכני העדה כולה . ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר כן גלעד בן מכיר כן מנשה למשפחת מנשה כן יוסף , ואלה שמות בנותיו : מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה . ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אהל מועד לאמר : אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על יהוה בעדת קורח , כי בחטאו מת ובנים לא היו לו . למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן . תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו . ויקרב משה את משפטן לפני יהוה , ויאמר יהוה אל משה לאמר : כן בנות צלפחד דוברות . נתן תתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן להן . ואל בני ישראל תדבר לאמר : איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו , ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו , ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו , ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אתה , והיתה לבני ישראל לחוקת משפט כאשר צוה יהוה את משה ( במדבר , כז , א-יא . (

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר