הקדמה

עמוד:10

פעולה של סינגור עצמי מבטאת את התפקיד הפעיל של אנשים עם מוגבלויות בהכוונת חייהם . זוהי עשייה הקוראת תער על המעמד של פסיביות והיעדר כוח , שהחברה מייחסת להם , ובונה אסטרטגיה מקדמת בתוך תהליך של העצמה . פעולה מתמשכת של סינגור עצמי על ידי לומדים עם לקויות למידה עשויה לאפשר להם בחירה מתאימה של מסגרות ודרכי לימוד , ולסייע להם ביצירת תנאים למימוש שאיפותיהם . כדי שלומד עם לקות למידה יסנגר על זכויותיו במערכת החינוך , עליו לפתח מיומנויות ספציפיות והבנות המאפשרות לו להסביר לאחרים את לקויות הלמידה הספציפיות שלו ולהתמודד באופן חיובי עם עמדות של בני גילו , של הורים ומורים . ספר זה עוסק בסינגור עצמי של לומדים עם לקויות למידה ומטרתו להביא לקדמת הבמה של הדיון על לקויות למידה את החשיבות בפיתוח תכניות הנחיה לסינגור עצמי עבור לומדים אלו . הספר נחלק לשני חלקים מרכזיים . החלק הראשון עוסק בהיבטים תאורטיים , המשמשים כר לפיתוח תכניות הנחיה ללומדים עם לקויות למידה . חלק זה מגדיר מהי הכוונה עצמית ומהו סינגור עצמי , מאפיין לומדים עם לקויות למידה , מפרט היבטים מוטיבציוניים שבבסיס הסינגור העצמי , ומציע דרכים העשויות להעצים את הלומד ולהוסיף לחוסנו . הפרק האחרון בחלק זה מספק מידע על חקיקה , שירותים , זכויות ותנועות חברתיות לקידום הסינגור העצמי של אנשים עם מוגבלויות בכלל ועם לקויות למידה בפרט . חלקו השני של הספר מתמקד בהנחיה לסינגור עצמי . הוא מתאר , צעד אחר צעד , כיצד מתבצעת פעולת הסינגור העצמי , ומדגים שלושה רכיכי-על הנדרשים לסינגור עצמי יעיל : ידע ( אישי וסביבתי , ( מיומנויות ותכונות מוטיבציוניות . בהמשך החלק הזה מתוארות בפירוט תכניות המנחות תלמידים וסטודנטים עם לקויות למידה להכוונה עצמית ולסינגור עצמי ומופנית תשומת הלב למקום של הכשרת המורים בתחום זה . מודגמת בפירוט תכנית מס " ע , המפתחת אצל לומדים עם לקויות למידה מודעות אישית ומיומנויות של סינגור עצמי , ומובאות עדויות אישיות של מסנגרים עצמיים , המדגימות את תרומת ההנחיה להעצמה שלהם כלומדים המשמיעים את קולם ומקדמים את צורכיהם . הפרק האחרון בספר מסכם סוגיות מרכזיות בהנחיה לסינגור עצמי . הוא דן בסוגיות תרבותיות והוראתיות , וכן מודגשת בו החשיבות של טיפוח קשרי גומלין עם מקורות תמיכה במשפחה ובקהילה . הערה : אני משתמשת בספר בלשון זכר ו / או כלשון נקבה , אך הכוונה היא לבני שני המינים כאחד .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר