הקדמה

עמוד:9

הקדמה לקות למידה מייצגת לקות התפתחותית הנמשכת לאורך חייו של הפרט ועשויה לפגום גם בתפקודו בבגרות . הצלחתו כבוגר תבוא לידי ביטוי בהשתלבותו בעבודה , בהסתגלותו החברתית ובהתאמתו הרגשית , אך בגלל קשיים מתמשכים שבהם הוא נתקל בתהליכי הלמידה שלו , עשויה ההסתגלות הלימודית , המקצועית והחברתית להיות קשה עבורו . אנשים , ובכללם אנשים עם לקויות למידה , שואפים לחיות חיים יצירתיים ומלאים ככל האפשר . שאיפה זו מוגדרת כמושג הכוונה עצמית , וזה מתורגם ליכולתו של האדם לשלוט על חייו ולממש את תקוותיו . אם בעבר התקבלו ההחלטות עבור אנשים עם מוגבלויות , ובכללם אלו עם לקויות למידה , על ידי הורים ובעלי מקצוע , שהתייחסו רק חלקית לשאיפות האישיות של הפרט ולתקוותיו לגבי עתיד חייו , הרי כיום , כשההכוונה העצמית מקובלת , מעודדים אצל האדם עם לקות הלמידה התפתחות של עמדות , ידע וכישורים , שיעצימו אותו ויאפשרו לו למלא תפקיד מרכזי בעיצוב הישגיו , בתוך מערכת החינוך ומחוצה לה . סינגור עצמי - הוא פעולה המבטאת הכוונה עצמית . באמצעותה האדם מדבר בעד עצמו ומייצג את האינטרסים האישיים שלו בפני הזולת . במהלך הסינגור העצמי האדם משמיע את קולו , מגן על זכויותיו ומבטיח שיסופקו לו השירותים המתאימים במסגרות השונות , כולל במערכת החינוך . אם כי האדם יכול לסנגר על עצמו באירוע בודד זה או אחר , יש לראות בסינגור עצמי חלק מאסטרטגיה רחבה , הבאה להבטיח שנקודות מבט ותקוות של לומדים עם לקויות למידה יישמעו , ושלומדים אלו יפעלו כדי לקדמן . למונח סינגור עצמי יש שני שימושים מרכזיים , המבטאים גם נקודות מבט שונות לגבי מערכת יחסי הגומלין שבין סינגור עצמי לבין הכוונה עצמית . שימוש אחד מתייחס לתהליך , שבאמצעותו אנשים רוכשים ביטחון ומיומנויות , המאפשרים להם לבחור בעצמם את דרכם ולדבר בעד עצמם . שימוש זה רואה בסינגור עצמי חלק מרכזי מסך הכישורים הנדרשים להכוונה עצמית . שימוש אחר למונח סינגור עצמי מתמקד בפעולות של גופים אוטונומיים , שנוצרו על ידי אנשים עם מוגבלויות , כדי לייצג את עצמם ואת האינטרסים שלהם . בשימוש זה היעד הוא הסינגור העצמי , והאדם נעזר במיומנויות של הכוונה עצמית כדי לקדמו . הספר מתמקד בעיקר בשימוש הראשון , זה המתייחס לתהליכים אישיים המקדמים את הלומד עם לקות הלמידה לקראת סינגור עצמי והשמעת הקול האישי שלו בתוך מערכת החינוך . השימוש השני נכלל בספר רק בתיאור ההתפתחות של תנועות לסינגור עצמי בעולם .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר