תוכן אניינים

עמוד:7

חלק ב י - הנחיה 'ל נגור' 0 עצמי 113 פרק : 6 הפעו'לה שיל ס'נגור עצמי 115 רכיבי הסינגור העצמי 115 שלבי הסעולה 117 סרק : 7 רכיב 119 yrr > דע אישי : אפיונים אישיים ותנאי למידה 119 ידע סביבתי : תנאים מקלים והתאמות לימודיות 126 פרק : 8 רכיב המיומנויות 132 מיומנויות הנדרשות לסינגור עצמי 132 מיומנות של התנהגות אסרטיבית 133 מיומנות של בניית היגדי ס'נגור עצמי 135 פרק : 9 רכיב התכונות המוכז'בצ'ונ'ות 138 9 יתוח תחושת מסוגלות עצמית ותכנית חבר ו'רסו @ לי 138 קידום "חוסים 0 נימ"ם-נשל 0 ים ותכנית "הדיאלוג הייחוס 145 '' פרק : 10 תכניות הנחיה 167 תכניות לקידום הכוונה עצמית 167 הנחיה ישירה לס'נגור עצמי 187 תכניות הנחיה לס'נגור עצמי לתלמידים 190 תכניות הנחיה לס'נגור עצמי לסטודנטים 201 פרק : 11 תכניות מס יי ע 215 תכנית מס ע לתלמידים 216 תכנית מס י ע לסטודנטים 234 פרק : 12 עדויות \!/ ל מסנגרים עצמיים 252 אני בדרך הנכונה 252 קודם לא הייתי מסוגל 253 יש לי לגיטימציה 255 סרח שהבשיל 259 סינגור עצמי בשבילי זה 259 ... התרומה למנחי התכנית 260 פרק : 13 הכשרת מורים 'לטיפוח הכוונה עצמית וס'נגור עצמי 262 ת 9 ק'ד המורה / המנחה 262 שילוב הכוונה עצמית וסינגור עצמי בתכניות להכשרת מורים 267

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר