תוכן אניינים

עמוד:6

תוכן אניינים הקדמה 9 חלק א-ה'בס'ם תאורס"ם 13 פרק ו : בין ס'נגור עצמי להכוונה עצמית 15 צורות סינגור לאנשים עם מוגבלויות 16 הגדרות של סינגור עצמי 17 הגדרות של הכוונה עצמית 9 ו מיומנויות הנדרשות להכוונה עצמית 22 הכוונה עצמית , סינגור עצמי ואנשים מצליחים 27 פרק : 2 לומדים nnp > oy לכדיר 29 7 \ מבס היסטורי 30 הגדרה ומאפיינים של לקויות למידה 33 כישורי שסה פרגמטיים 40 סוגיית ה 9 ער בין פוטנציאל להישגים 47 מודל הברית המשולשת 49 פרק : 3 ה'בט'ם מוט'בצ'ונ"ם 52 תאור"ת ההכוונה העצמית 52 מסוגלות עצמית 59 מיקוד שליטה וחוסר אונים נלמד 62 " חוסים סיבתיים 66 פרק : 4 ה'בס'ם של סיכון ושל חוסן 70 גורמי סיכון וגורמי הגנה 70 העצמה ללומדים עם לקויות למידה 74 מתן מסגרת חדשה לחוויית הלקות 75 פרק : 5 חקיקה , זכויות ותנועות חברתיות 81 חוקים , תקנות ואגודות בישראל 81 החוק בארצות הברית 91 מתן שירותים 0-על י גישת האדם במרכז 94 זכויות אדם והקמתן של התנועות לסינגור עצמי 96 הוויכוח על הש 9 ה ועל המונחים 109

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר