מדברים בעד עצמם

עמוד:2

Talking for Themselves Self-Advocacy of learners with Learning Disabilities Lea Kozminsky כתיבה : V ' T לאה קתמ'נ 0 קי מרכזת הוצאת : "כליל" נעמי 0 ר ^ מן עריכת לשון ו 0 ק : 00 נעמי פר ^ מן איור השער : 0 ' עת נחשון עיצוב גר ' 0 ועיצוב השער : בלה טאובר הד 00 ה : ד 0 ו 0 א . י . ל מסת " ב : 965-7182-49-2 כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד ולמכון מוס " ת , תשס " ה 2004 מכון מו " 0 ת : טל' info @ macam . ac . il 03-6901406 הוצאת : TIO' סל' yaron @ yesod . co . il 03-5587990

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר