2.1 "התקופה המודרנית"

עמוד:13

2 . 1 "התקופה המודרנית " התקופה הראשונה , מתחילה בשלום ווסטפליה ומסתיימת בעשור השני של המאה ה , 20 עם מלחמת העולם הראשונה וכינון ברית המועצות . בתקופה זו , שלצורכי נוחות נכנה אותה "התקופה , "המודרנית הקהילה הבינלאומית מורכבת ממספר מצומצם למדי של מדינות , ברובן המכריע מדינות מערביות . הרכב חברות זה מצביע , בתורו על שני מאפיינים מרכזיים של הקהילה הבינלאומית בתקופה המודרנית : ראשית , הומוגניות יחסית מבחינת רקע תרבותי , אידיאולוגי ודתי כמו גם מבחינת השקפת עולם כלכלית , השקפה קפיטליסטית בעיקרה . שנית , העדר ארגון בינלאומי פוליטי הפועל לתיאום היחסים הרציפים בין המדינות החברות במסגרת מוסדית קבועה , וממילא העדר מנגנון ריכוזי המנביע אינטרס כללי מעבר למצרף האינטרסים של המדינות החברות בזמן . "נתון מזווית הראיה של התפתחות המשפט הבינלאומי , במהלך מירבית תקופה זו , המדינה הריבונית היתה הנושא ( subject ) היחידי שלו , וכלליו הנורמטיביים נועדו להסדיר את היחסים בין המדינות הריבוניות , תוך הבטחת בטחונה של כל אחת מהן . הסדרה זו כללה מיגוון רחב של נושאים , ובכללם אופן השימוש בכוח ( דיני הלחימה והמשפט ההומניטרי , ( אך היא לא כללה את עצם השימוש בכוח , ושימוש כזה לא היה אסור : המלחמה נתפסה כזכות הטבועה במדינה . 'הריבונית מבחינה תורת משפטית , לפירוק הכנסיה ולהתפוררות האימפריה הרומית הקדושה - שתי מסגרות פוליטיות בעלות שורשים היסטוריים ארוכים בתרבות האירופית , שמשמעותן היתה חשיבה במונחים של מכנה ערכי משותף - נלווה אובדן האמונה במשפט טבעי , כלומר , דחיית ההנחה שקיימת הסכמה , המעוגנת במקורות אמוניים , על תפיסת צדק משותפת , שניתן לגזור ממנה כללים נורמטיביים . את מקומו של "המשפט הטבעי" כבסיס הלגיטימציה של המשפט , תפסו בהדרגה תיאוריות פוזיטיביסטיות פורמליסטיות הרואות בהסכמת המדינה הריבונית להיות מחוייבת לכלל את בסים הלגיטימציה של המשפט , והמתמקדות בזיהוי המקורות הנורמטיביים של הכללים על מנת לבסס את מעמדם המחייב . 8 ראו : 9 . ( Oxford . J . Krieger . ed .. 2 d cd . 200 I ) 440 . 441 A . Cassesc "International Law" Oxford Companion to the Politicsof the World ראו למשל : . ed .. l % 8 ) 25 "The Anarchical Order of Power" Conditions of World Order ( Boston . S . Hoffman . J . West lake International Law II ( Cambridge , 2 " ed .. 1913 ) 3 : R . Aron 10 ראו : "Positivism . Functionalism and International Law " , 34 Am . J . Int'l . L . ( 1940 ) 260 ; J . Nations " , 10 Transactionsof the Grotius Society ( 1924 ) 115 : H . J . Morgenthau Uiw Journal ( 1960 ) 627 ; Josef L . Kunz "On the Theoretical Basis of the Law of 1945 . Rep . 1999 ); H . Kelsen "Sovereignty and International Law" 48 Georgetown H . Kelsen General Theoryof Lawand State ( Cambridge , A . Wedberg . trans ., ההיסטוריה של ארגון החברה הבינלאומית למן כינונה בעידן המודרני , סובב סביב סוג החברות בחברה זו ואופיה . יישומו של קריטריון זה בהקשר הדיון הנוכחי , מאפשר לסווג , הגם שבהכללה ניכרת , היסטוריה זו לשלוש תקופות מרכזיות . להלן נעמוד בתמצות על עיקרן .

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר