1. המשפט הבינלאומי: מסגרת השיח

עמוד:11

. 1 המשפט הבינלאומי : מסגרת השיח המכתם "כשהתותחים רועמים , המשפט , "שותק שטבע המשפטן והפילוסוף הרומי קיקרו , ' הוא קלישאה ידועה . כדרכן של קלישאות , יש להודות , היתר , מגולמת בו אמת רבה , במובן זה שהוא שיקף את האופן בו נתפסה המציאות במשך אלפי שנים . זו אינה עוד תפיסת המציאות המקובלת . כיום , לא זו בלבד ש"כשהתותחים רועמים , המשפט אינו שותק" , אלא שהמשפט בכלל - והמשפט הבינלאומי בפרט - מספק את מסגרת השירו הדומיננטית לחשיבה על עצם השימוש בכוח , על אופן השימוש בו , על היחס בין ביטחון לבין זכויות אדם , על אחריות להפרתן של זכויות אדם ועל חלופות לשימוש בכוח . אין להבין מכך כי המציאות בה אנו חיים נעדרת אלימות , או אף שהמשפט הבינלאומי מתמודד כהלכה עם מופעיה השונים , לא כל שכן עם שורשיה . אמירה כזו תהיה מופרכת על פניה . אך יש בכך כדי לומר שהמשפט הבינלאומי מהווה הן את מסגרת השיח של היחסים הבינלאומיים והן את השפה המשותפת למדינות , לארגונים , למוסדות ולבני אדם בעידן הנוכחי , וממילא הוא מתווה את האופן בו אנו מבנים את המציאות ומבקשים להסדיר אותה על מנת להתמודד עם האלימות המאפיינת אותה , ותוך מזעור הנזק והסבל הגלומים בה . בה במידה שההיסטוריה האנושית היא כרוניקה של שיח ושל שפה , המשפט הבינלאומי הוא המספק את תבנית השיח ואת השפה הדרושים להבנת דברי הימים של היחסים הבינלאומיים בעידן הנוכחי . תובנה זו אינה נעדרת מן התודעה הפוליטית והמשפטית בישראל . הסכסוך הישראלי ערבי בכלל , והקונפליקט בין ישראל לבין הפלסטינים בפרט , הם חלק מן המציאות המקומית , האיזורית והבינלאומית מיום ההכרזה על קום המדינה , הכרזה המעגנת את עצם הקמת המדינה בהחלטת החלוקה של העצרת הכללית של ארגון האומות המאוחדות ( האו"מ ) . במסגרת מציאות זו , הצדדים הנצים עשו ועושים שימוש בכוח , והם מבקשים תדיר להצדיקו במונחי העקרונות והכללים של המשפט הבינלאומי . הצדקה זו נדרשת בדיוק משום שמונחים אלה מהווים את מסגרת השיח של היחסים הבינלאומיים ואת השפה בה על השחקנים בזירה הבינלאומית לדבר , אם הם חפצים שקולם יישמע ויובן . כאשר בית המשפט העליון בישראל מציין כי - במקור הלטיני : , silent enim leges inter uriiia ראו . ( Cambridge . Mass .. N . H . Watts . trans . 5 '" ed ., 1972 ) M . T . Cicero Pro Milone 16 היפוך זה של המכתם של קיקרו נוסח לראשונה ע '' י לורד אטקינס . ראו , ו-. . clash of arms the laws are not silent " Anderson , 3 All E . R . 338 , 361 ( 194 I ) ( Atkins , L . J ., minority opinion ) : " ... amidst the LiversUtge בישראל , נשיא בית המשפט העליון , פרופ' אהרן ברק נסמך עליו אף הוא . ראו למשל , בג"צ 7015 / 02 כיפאח מחמד אחמד עג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל , תק על ; 1021 , ( 3 ) 2002 בג"צ 7052 / 03 עדאלה ואח' נ' שר הפנים , 'ואח פסקה 20 ( טרם פורסם . ( הכרזת העצמאות ; החלטה 181 של העצרת הכללית : . the Ad Hoc Committee on the Palestinian Question GA / 180 , 29 November 1948 Resolution Adopted on the Report of סרק : סבוא

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר