תוכן עניינים

עמוד:7

7 . 2 זכויות קבוצתיות 7 . 3 240 זכויות אדם , מלחמה וטרור . 8 242 השיח הנורמטיבי על אודות זכויות האדם 244 פרק : V משפט בינלאומי פלילי . 1 245 מבוא : מאפייני היסוד של המשפט הבינלאומי הפלילי ומבנה הפרק . 2 245 ציוני דרך בהתפתחות המשפט הבינלאומי הפלילי . 3 248 המשפט הבינלאומי הפלילי המהותי 258 3 . 1 כללי 258 3 . 1 . 1 פשעי מלחמה 260 3 . 1 . 2 פשעים נגד האנושות 3 . 1 . 3 266 פשע השמדת עם > ג'נוסייד < 3 . 1 . 4 272 פשע התוקפנות 3 . 1 . 5 277 ( Aggression ) פשע העינויים 3 . 1 . 6 282 שיעבוד וסחר בבני אדם 3 . 1 . 7 283 פשע הטרור 287 3 . 2 סוגי האחריות הפלילית במשפט הבינלאומי הפלילי 3 . 3 291 הגנות וחםינויות 296 3 . 3 . 1 הגנות 296 3 . 3 . 2 חסינויות . 4 298 המשפט הבינלאומי הפלילי הריוני : סמכויות שיפוט ואכיפה 4 . 1 299 כללי 4 . 2 299 הגלובליזציה של המשפט הבינלאומי הפלילי : בין ריבונות המדינה לבין הגנה אוניברסלית על זכויות אדם 4 . 3 300 אכיפת המשפט הבינלאומי הפלילי על ידי בתי משפט מדינתיים 4 . 3 . 1 300 תנאי סף 4 . 3 . 2 300 הפעלת סמכות שיפוט מכוח זיקות מסורתיות 4 . 3 . 3 301 הפעלת סמכות שיפוט אוניברסלית 4 . 4 305 אכיפת המשפט הבינלאומי הפלילי על ידי בתי דין בינלאומיים ומעורבים 313 4 . 4 . 1 כללי 4 . 4 . 2 313 בתי דין בינלאומיים פליליים אד הוק 4 . 4 . 3 313 בית דין בינלאומי פלילי 4 . 4 . 4 319 International Criminal Court — ICC בתי דין מעורבים 4 . 5 323 Mixed Tribunals - תהליך הגלובליזציה של המשפט הבינלאומי הפלילי ועמדת ישראל 324 פרק : VI יישוב סכסוכים בדרכי שלום . 1 327 מבוא : מאפייני היסוד של התחום ומבנה הפרק . 2 327 החובה ליישב סכסוכים בדרכי שלום 328

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר