תוכן עניינים

עמוד:5

פרק : 111 משפט בינלאומי הומניטרי . 1 115 מבוא : מאפייני היסוד של הדין ההומניטרי ומבנה הפרק . 2 115 תפקיד המשפט הבינלאומי בזמן מלחמה . 3 117 תכלית הדינים ההומניטריים . 4 120 ההתפתחות ההיסטורית של המשפט הבינלאומי ההומניטרי 122 4 . 1 הרקע להיווצרותו של המשפט ההומניטרי המודרני 4 . 2 122 נקודות ציון מרכזיות במאה ה 4 . 3 123 19 אמנת האג הרביעית לתקנות האג 4 . 4 126 1907 התפתחות המשפט הבינלאומי ההומניטרי לאחר מלחמת העולם הראשונה 4 . 5 128 התפתחות המשפט הבינלאומי ההומניטרי לאחר מלחמת העולם השנייה 4 . 6 128 אמנות ג'נבה 1949 והפרוטוקולים של 4 . 7 130 1977 אמנות בינלאומיות אחרות . 5 133 תנאי הסף להחלת המשפט הבינלאומי ההומניטרי 135 5 . 1 סכסוך חמוש 5 . 2 135 שטח כבוש 5 . 3 138 תחולת הדינים בסכסוכים בעלי אופי שאינו בינלאומי 5 . 4 142 תחולה במקום ובזמן . 6 145 עקרונות הומניטריים בדיני הלוחמה 6 . 1 146 עקרון הצורך הצבאי 6 . 2 147 עקרון ההבחנה 151 6 . 3 עקרון המידתיות 6 . 4 154 עקרון מניעת סבל מיותר . 7 157 הגנה על בני אדם המצויים מחוץ למעגל הלוחמה 7 . 1 158 כללי 7 . 2 158 הגנה על פצועים 7 . 3 159 הגנה על שבויי מלחמה 7 . 3 . 1 161 הזכאות למעמד שבוי מלחמה 7 . 3 . 2 162 היחס לו זכאים בשבויי המלחמה 170 7 . 3 . 3 שחרור שבויי מלחמה 7 . 4 173 הגנה על אזרחים 7 . 4 . 1 175 מי מהווה "אדם מוגן" 7 . 4 . 2 175 הוראות כלליות העוסקות בזכויותיהם של "אנשים מוגנים" 7 . 4 . 3 177 הוראות העוסקות בזכויותיהם של "אנשים מוגנים" בשטח מדינת אויב 7 . 4 . 4 177 הוראות העוסקות בזכויותיהם של אנשים מוגנים בשטח כבוש . 8 178 הדינים החלים בסכסוכים שאינם בינלאומיים . 9 185 אכיפת הדין ההומניטרי 190 9 . 1 כללי 9 . 2 190 אכיפה ברמה הבין מדינתית 9 . 3 191 אכיפה המכוונת נגד פרטים 192

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר