המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום

עמוד:2

Yuval Shany Orna Ben-Naftali War and Peace International Law Between בסיוע : עו"ד סיגל הורביץ עו"ד קרן מיכאלי עו"ד מירי שרון קרן המחקר של בית הספר למשפטים , המסלול האקדמי , המכללה למנהל עורכת : עו"ד טלי ניר עורכת לשון : אמירה כהן הפקה : איה דראל סדר מחשב : רחל שמיר עיצוב העטיפה : נוטלסטודיו מסת"ב ISBN 965-274-427-1 © כל הזכויות שמורות להוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב אין להדפיס ללא אישור בכתב מהמו"לים כל חלק מהספר הזה , אין לייצרו מחדש או להשתמש בו בכל צורה שהיא , אלקטרונית או מכנית , באמצעים אחרים הידועים כיום או שיומצאו בעתיד , כולל צילום או הקלטה , או מכל סוג של מאגרי מידע . יצא לאור בשנת תשס"ז 2006 -

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר