'עשן' - חשבונות קטנים המצטרפים לחשבון גדול

עמוד:13

' - ' 'עשן חשבונות קטנים המצטרפים לחשבון גדול ייחודם וסגוליותם של סיפורי אפלפלד , שראשית פרסומם במוספים ובביטאונים ספרותיים שונים , לא בלטו עד כה . רק עתה , עם כינוסם וריכוזם באכסניה אחת אפשר לומר עליהם ש"הצמיחה הייתה אטית , בלתי מורגשת , "כמעט אך משצמחו , הם יוצרים יער בעל סימני היכר עצמאיים , המהווה רשות בפני עצמה . כבר בקריאה ראשונה חש הקורא בחידוש התמטי שבקובץ . רבות נכתב על , "שואה"ה על ה"חיה , "הנאצית על ה"שרפה הגדולה ששרפה את בית , "ישראל אך מעט מאוד נכתב על שרידי אותה דלקה , על אותם פליטים ניצולים שביטאו רצון אחד ויחיד : לחיות . רבות נכתב על גילויי גבורה בגטאות ובמסגרת יחידות הפרטיזנים , אך מעט מאוד נכתב - והכוונה הן לעיצוב אמנותי הן לעיצוב דוקומנטרי סוציולוגי - על מי שגילו גבורה אחת בלבד : ניצלו ונשארו בחיים . מבחינה זו מבטא שם הקובץ עשן , שהוא גם שמו של אחד הסיפורים , את הקוטביות להרואיות ולשגב שהיו מנת חלקם של הלוחמים . בהרבה מסיפוריו של אפלפלד אפשר לראות המשך כרונולוגי לסיפורי ק' צטניק . ק' צטניק עוסק בהוויה שטנית , תוך קונפרונטציה מתמדת של שטן קרבן , אינקוויזיטור מעונה , אונס נאנס , על רקע של פרברסיה מינית , שהיא ביטוי לסטיכיה הנאצית . עולמם של גיבורי אפלפלד הוא הרבה יותר מינורי . זו היא חוויה של אנשים קטנים , פליטים , שבלחץ הנסיבות נאלצו להוכיח גבורה - שאינה אלא מאבק אקזיסטנציאלי במובנו הראשוני ביותר , המאבק לקיום : "הכל כבר היה מאחוריהם . ההתנסות , ההקרבה , ובסופן - ההימלטות המוצלחת . היש חשיבות כיצד נמלטו ? האם תשנה סברה זו או אחרת את מציאות ? "קיומם משהו גרוטסקי מצוי בקיום זה , כפי שמשתקף הדבר בוויכוחם של שני הזקנים בסיפור - " : "פיצויים" אני הצלתי אותך . - מה אתם אומרים עליו , הוא הציל אותי . * המאמר התפרסם בפי האתון , ביטאון הסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים , 1 . 24 . 6 . 1962 אהרן אפלפלד , עשן , עכשיו , ירושלים , תשכ"ב . 2 שם , עמ' . 7

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר