פתיחה

עמוד:9

פתיחה הספר שלפנינו הוא אסופה של מאמרים , ביקורות ותגובות שנכתבו לאורך תקופה ארוכה של יותר משני עשורים . הדברים התפרסמו בעיקר בשני כתבי עת שהופיעו בניו יורק - בצרון , שחדל להופיע ב 1990 והד אר שנעל את שעריו ב . 2004 יש והדברים נכתבו ביזמת המחבר , אך לא פעם על פי בקשת העורכים , וכרגיל במקרים כאלה הם נכתבו באילוצי זמן . אילוצי הזמן בצירוף אילוצים שנגרמו בגין בריאות של קרובי משפחה מסבירים את מרווחי הזמן שבין פרסום לפרסום . הם גם מסבירים את מגוון התגובות שבספר . פרסומם של הדברים בשני העיתונים הנ"ל היוצאים לאור "בגולה הרחוקה" ואשר חדלו מלהתקיים מקשה על הנגישות לחומר שפורסם . וכללו של דבר - מאמרים ותגובות שפורסמו בהפרשי זמן ניכרים הם בבחינת "מגילות עפות" המתעופפות לכל הכיוונים , ומבחינת הקורא הם "טמיר . "ונעלם הציבור , כולל הציבור הקרוב לנושאי תרבות וספרות עברית בפרט , אינו מכירם ואינו מודע לקיומם . בדרך כלל נבלעים המאמרים בתוך כתבי העת האלה ולרוב הציבור לא נודע כי באו אל קרבם . לפיכך הפרסום באכסניות ספרותיות שונות במשך תקופה ארוכה מחייב "מתי שהוא" כינוס הפזורים לאכסניית קבע . חלק ניכר מהחומר שבאסופה זו קשור ליצירתו של אהרן אפלפלד , אחד הסופרים החשובים בספרות העברית , אם לא המרכזי שבהם . הוא כולל שני ראיונות עם המספר , שפורסמו בהפרש של כעשרים שנה והפכו להיות חלק מ"הקורפוס האפלפלדי" - חלק משפע החומר שנתפרסם על יצירתו ועל עולמו הרוחני של אהרן אפלפלד . יש בספר גם מאמרים ותגובות על הבטים ואירועים שונים הקשורים בספרות העברית החדשה והם בבחינת "צדי דרכים" על פי הגדרתו של פרופ' שמעון הלקין , מורי באוניברסיטה העברית . גם לצדי דרכים טען הלקין , יש חשיבות . גם פנס קטן יכול לפעמים להאיר משהו גדול יותר ולהפנות את תשומת לבו של המתבונן . "משהו"ל נקווה שיהיה כן ויהי רצון שהדברים המתפרסמים אכן יאירו . כידוע , כתיבה היא פרי הירוד ( אינטראקטיביות ) עם אנשים , וברצוני כאן להזכיר את מורי פרופ' חיים ליף ז"ל , את פרופ' מילטון ארפא ז"ל , ותבל"א ד"ר רבקה פרידמן ידידה , "קולגה"ו שעודדוני כל הזמן , "לכתוב" על אף הקשיים שהיו מנת חלקה של משפחתי תקופה ארוכה .

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר