פתח דבר

עמוד:10

במובן מסוים גרסאות שונות של "פרק . "מבוא אפשר , לפיכך , כי פרקיו של ספר זה סותרים או לכל הפחות מתריסים זה כנגד זה , אך מכל מקום הם נועדו להשלים זה את זה , ומכאן שיש לראותן כפרספקטיבות שונות על אודות נושא משותף . רוב הפרקים המוחזקים בחיבור עוסקים בשנות היצירה " האמצעית" של קפקא , כלומר בשנים 1917-1912 ובעיקר בפרוזה הקצרה פרי עטו . הפרק הראשון מוקדש לסוגיית בנסיעה ועוסק לפיכך בקורות מסעותיו של קפקא ובכמה דוגמאות מן הקובץ התבוננות המעידות על מקומה של נסיעת הרכבת בעולמו . הפרק השני , על המכתב הראשון , לומד את ראשיתה של ההתכתבות עם פליצה באואר בסוף שנת 1912 ומצביע על מרחב ההשפעה של מכונת הכתיבה ומשמעותה האלגורית בעולמו של קפקא , בה הבחינו כבר ז'יל דלז ופליקס גואטרי . הפרק השלישי דן בדמות הלוליין ובגלגוליה כמודל פיזיולוגי וכצורה ספרותית , בעיקר בסיפורי הקרקס שלו כגוןע 71 . ראשון \ כיציע . הפרק הרביעי על 11 . 0 / 7 דן במקומו של הפצע כמסמן אסתטי , תיאולוגי ופסיכואנליטי ברשימותיו , מכתביו ויצירותיו של קפקא , למן עבודתו המוקדמת ביותר תיאור של מאבק , דרך מכתביו לפליצה , עד הסיפורים הגלגול \ רופא כפרי . הפרק החמישי - על הדרגון - לומד את מושג "הספרות הקטנה" וזיקתו לתרבות התיאטרון של האידיש , שעיצבה את השקפת עולמו הדרמטורגית וניכרת היטב בפואטיקה המחווה ביצירותיו . הפרק השישי עוסק במכונה , כלומר בשיח הטכנולוגי של קפקא ובהשלכות של עבודתו במוסד לביטוח תאונות עבודה בפראג על עולמו הספרותי ובפרט על היצירה במושבת העונשין . הפרק השביעי , על 7777 / 7 ' ומשחקי שוטים , דן בפרשנויות יסוד על אודות זהותו של קפקא כסופר יהודי גרמני , כפי שהן מהדהדות בשיחות וחילופי המכתבים בין ולטר בנימין , גרשם שלום וברטולד ברכט ובמאמריהם של מקס ברוד , פרנץ רוזנצוויג ומוריס בלנשו . כל אחת מן היצירות של קפקא כבר קנתה לה השפעה ופרשנות בתולדות הספרות המערבית בעת החדשה . חיבור זה אינו מתכחש למסורת , אך שב לעמוד פעם נוספת בשעריהם של אותם הסיפורים וללמוד את כניסותיהם . והרי במובן מסוים יש כנראה בכל קורא של

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר