ב הדרך המיוחדת

עמוד:

יש בהם בדברים אלה כדי ללמדנו משהו על המידה שעלינו לנהוג במעשי העבודה האמיתית שעשו בני הדורות שקדמו לנו . ראויים הם שנשבחם , שנלמד מהם , אבל אין אנו צריכים לחקותם . מעשיהם הגדולים והקדושים מופת הם לנו להראותנו בחוש , גדולה וקדושה מהי , אבל אין הם דגם שעלינו לצייר על פיו . ואפילו אין בידינו לעשות אלא דבר מועט לפי ערך מעשיהם של האבות , יש בו במועט הזה ערך לעצמו באשר אנו עושים אותו לפי דרכנו ובכוחנו שלנו . אחד מחסידיו של המגיד מזלו טשוב שאל את רבו : 'נאמר בספר תנא דבי אליהו : "לפיכך היו אומרים כל אחד ואחד , מתי יגיעו מעשי למעשה אברהם יצחק ויעקב *? מה כוונתם של דברים אלו ? כלום אין זו העזה שאדם רואה את עצמו מסוגל לעשות כמעשה האבות ' ? השיב הרבי : 'כשם שהאבות יסדו עבודה חדשה איש איש לפי סגולתו , האחד יסד את עבודת האהבה , השני את עבודת הגבורה , והשלישי את עבודת התפארת , כך גם אנו חייבים , איש לפי תכונתו ולפי יכולתו , לחדש דבר לאור התורה והעבודה ולעשות בחינת "תעשה ולא מן העשוי . '" עם כל אדם ואדם בא חידוש לעולם , משהו ראשון ויחיד , שעוד לא היה כמותו . לפי תורת

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר