ב הדרך המיוחדת

עמוד:

ב הדרך המיוחדת פעם בא ר' דוב בער מראדושיץ לפני רבו ' החוזה' מלובלין וביקש ממנו : 'ילמדנו רבנו דרך כוללת בעבודת הבורא ' ! השיב הצדיק ו ' אי אתה יכול לומר לו לאדם , איזו הדרך ילך בה . הרבה דרכים לאדם לעבוד את השם . יש אדם העובד את השם על ידי לימוד התורה , ויש שהוא עובדו על ידי תפילה , ואף יכול אתה לעובדו על ידי דבר והיפוכו : אחד עובדו ב תענית , ואחד באכילה ושתייה . כל אדם צריך ליתן את דעתו , לאיזו דרך לבו מושכו , ובה בדרך יבחר בכל . 'מאודו

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר