א חשבון־הנפש

עמוד:

בידו , אין חיי האדם יוצאים לכלל דרך . ואפילו תאיר לו ההצלחה פנים ויהא משופע בהנאה ובכוח שררה וגדולת המעשה , חייו יהיו שוקעים בתוהו לא דרך , עד שלא יכוון עצמו כלפי הקול הקורא . אדם הראשון מכוון עצמו לשמוע את הקול . הוא מכיר בסבך שנשתרג בו , והריהו מודה : 'את קולך שמעתי בגן ... ואחבא / ובזה מתחילה דרכו של האדם . ההכרעה שבחשבון הנפש היא תחילת דרכו של אדם , והיא תחילת דרכו של האדם בכל דור ודור , תחילת הדרך האנושית . אבל אץ בה משום הכרעה אלא אם כן היא פותחת פתח אל הדרך . שהרי יש גם חשבון הנפש שאינו נושא פירות , ואינו מביא אלא לידי עינוי הנפש , לייאוש ולהסתבכות יתר . ר' יצחק מאיר מגור , כשהיה דורש לפני חסידיו בפרשת הפגישה שבין יעקב ועשו והגיע לדברים שאמר יעקב לעבדו : 'כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר : למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך — אמר להם : צאו וראו , מה גדול הדמיון שבין שאלותיו של עשו לדבריו של עקביא בן מהלל אל , שהיה אומר : 'הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה . דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין . 'בוןוחש ולפיכך הישמרו והיזהרו , שהמסתכל בשלושה דברים אלה צריך לבדוק את עצמו , אם

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר