א חשבון־הנפש

עמוד:

בשעה שקרא בכתבי הקודש . לבסוף אמר : ' הייתכן שהקדוש ברוך הוא , היודע הכל , שואל לאדם 'איכה " ? השיב לו הרב : 'מאמין אתה שהתורה נצחית היא , ונאמרה לכל אדם שבכל עת ובכל דור ' ? אמר לו השר : 'מאמין אני בכף . 'אם כף , אמר הצדיק , 'הוא הדבר שהקב'ה קורא לכל אדם שבכל זמן ועידן : ' איכה , היכן אתה בעולמך ? כבר עברו וחלפו כך וכך ימים ושנים מקצבת חייך , ואתה עד היכן הגעת בעולמך *? כך , למשל , קורא הקב'ה : ' ארבעים ושש שנים חיית עד היום , והיכן אתה עומד בדרכך " ? מששמע השר את מניין שנותיו יוצא מפי הצדיק , התעורר והניח ידו על כתפו של הרב ואמר : 'בן חיל ' ! אבל לבו היה מפרפר בקרבו . סיפור זה מה הוא בא להשמיענו ? לכאורה הריהו כאחד מאותם סיפורי התלמוד , שאיש רומי או סתם עכו'ם שואל לאחד מחכמי ישראל על משמעותו של פסוק מפסוקי המקרא , בשביל לגלות סתירה מדומה בתורת ישראל , והחכם המשיב מוכיח לו שאין כאן שום סתירה או שהוא מבטל את הפרכה באופן אחר , ופעמים הוא כורך בדבריו תוכחת מוסר לשואל . אבל המעיין המעמיק ימצא הפרש מובהק בין אותם סיפורי התלמוד לבין סיפור

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר