א חשבון־הנפש

עמוד:

אחשבון הנפש רבי שביאור זלמן הרב מלאדי , שנתפס למלכות מפני מלשינות שהלשין עליו אחד מגדולי המתנגדים , ישב בבית האסורים בפטרבורג והיה מצפה לחקירה ודרישה . פעם אחת בא אצלו ראש הבולשת לחדר כלאו . הרב שקוע היה במחשבותיו ותחילה לא הרגיש בו בנכנס , אבל הלה ראה את הדרת פניו של האסיר והשלווה הנסוכה עליהם , ולבו אמר לו לפני מי הוא עומד . השר פתח בשיחה , ומעניין לעניין שאל את הרב כמה שאלות שעלו על לבו ,

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר