ביבליוגרפיה

עמוד:191

מקורות משניים Bocking , Brian , 1996 , APopular Dictionaryof Shinto , Curzon , Richmond , Exposition Press , New York . Aoki , Michiko Y ., 1974 , Ancient Myths amiEarly Histoiy of Japan , Mythology , Cooper Square , London . Anesaki , Masaham , 1964 , The MythologyofAll Races . vol . 8 . Japanese Davis , F . Hadland , 1928 , Myths and Legendsof Japan , G . G . Harrap , Czaja , Michael , 1974 , Godsof Mythand Stone , Weatherhill , New York . Theatre , University of Hawaii Press , Honolulu . Brandon , James R ., ed , 1982 , Chushingwa - Studies in Kahuki and Puppet Surry . London . Dorson , Richard M ., 1965 , Folk Legendsof Japan , Charles E . Tuttle , . Rutland , Vt Herbert , Jean , 1967 , Shinto - At the Fountain Headof Japan , Allen and Japan , Princeton University Press , Princeton . Ebersole , Gary L ., 1 989 , Ritual Poet ) y and the Politicsof Death in Early Hori , Ichiro , 1968 , Folk Relegion in Japan , University of Chicago Press , Unwin , London . . Chicago Kodansha Encyclopedia of Japan , 1983 , Kodansha LTD ., Tokyo . Terms , Heian , Union City , Calif . Inagaki , Hisao and P . G . O'Neill , 1989 , A Dictionaiyof Japanese Buddhist Chibett , tr ., vol . 1 , Don Sanderson , tr , vol . 2 , Macmillan Press , Kato , Shuichi , 1979 - 1983 , A HistoiyofJapanese Literature , David . London Mackenzie , Donald Alexander , 1977 , Mythsof China and Japan . Routledge . Keigo , Seki , 1963 , Folktalesof Japan , Robert . 1 . Adams , tr , Kegan Paul , Piggott , Juliet , \ 982 , Japanese Mythology , Hamlyn , London . Westport and London . Picken , Stuart D . B ., 1994 , Essentialsof Shinto , Greenwood Press , Ono , Sokyo , 1962 , The Kami Way , Charles E . Tuttle , Rutland , Vt . Oxford University Press , London . McAlpine , Helen and Williams , 1958 , Japanese Tales and Legends , Longwood Press , London .

מפה : מיפוי והוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר