לוח כרונולוגי של השושלת הקיסרית היפנית

עמוד:159

87 שיג'ו ^ 1242-1232 גו סאגה 89 1246-1242 גו פוקאקוסה 90 1260-1246 קאמיאמה 91 1274-1260 גו אודה 92 1287-1274 פו-שימי 93 1298-1287 גו פושימי 94 1301-1298 גו ניג'ו 59 1308-1301 האנאזונו 1318-1308 96 גו דאיגו 97 1339-1318 גו מוראקאמי 98 1368-1339 צ'וקיי 99 1383-1368 גו קאמיאמה 1392-1383 קינון " 1348-1336 : r-8 * cr 1333-1331 סוקלי 1351-1348 "" גו-קוגון 1371-1351 " גו אניו ""' 100 1382-1371 גו קומאצו 101 1412-1382 שוקו 102 1428-1412 גו האנאזונו 103 1464-1428 גו צוצ'ימיקאדו 104 1500-1464 גו קאשיוואבארה 105 1526-1500 גו נארה 1557-1526 106 אוגימאצ'י 107 1586-1557 גו יוזיי 108 1611-1586 גו מיזונואו 109 1629-1611 מיישו ° 110 1643-1629 גו קומיו 111 1654-1643 גוסאי 112 1663-1655 רייגן 1687-1663 • • קיסר צפוני , בתקופה שבה פוצלה השושלת הקיסרית לחצר צפונית וחצר דרומית .

מפה : מיפוי והוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר