המיתולוגיה היפנית

עמוד:4

YA'ACOV RAZ JAPANESE MYTHOLOGY Tel Aviv 61560 , Israel P . O . Box 56024 Copyright © 2000 , Map - Mapping & Publishing מיתוסים 1 סידרה בעריכת דן דאור עורך אחראי : יהונתן נדב עריכה : אלי הירש עורכת משנה : קטיה בנוביץ' הפקה : גלית רן ייצור : רותי מוצרי © כל הזכויות שמורות , 2000-ס"תש מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ ת . ד . , 56024 תל אביב info @ mapa . co . il 61560 אין לצלם , להעתיק , להקליט או לשכפל בכל דרך שהיא של קליטת מידע והפצתו קטעים כלשהם מספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט ללא רשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב 965-7184-20-7 דאנאקוד 396-217 6 7 8 9 10 נדפס בישראל Printed in Israel , 2000

מפה : מיפוי והוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר