בפתח הספר

עמוד:12

תיאורטיים , חיזקה אותנו כגוף פדגוגי . סברנו שחובה לתרגם את כל משנתו של ויגוצקי כספר עזר לעוסקים בתחום זה . בדומה להצלחתנו ליישם את המושג של טווח ההתפתחות הקרובה ולפתח גישה פדגוגית המאפשרת לתלמידים חלשים להתפתח ולהגיע להישגים , ומאפשרת למורים להבנות סביבת למידה דיפרנציאלית , אנו מאמינים כי רבים אחרים יכולים לפתח גישה פדגוגית ייחודית על בסיס הרעיונות שבספר זה , וממנה לגזור תוכנית בת ביצוע . תודה לעורכי הספר , מיכל צלרמאיר ואלכס קוזולין , שהתגייסו לערוך את התרגום לספר ותרמו להוצאתו לאור . פרופ' קוזולין הוסיף הקדמה המאירה את המושגים המחודשים של ויגוצקי , וד"ר צלרמאיר תרמה מאמר המפרט את היישומים האפשריים של תורתו . מן הראוי שהספר הזה יעורר את הקמתן של קהילות לומדות אשר יעשו להפיכת הרעיונות של ויגוצקי לפדגוגיה מעשית . אבי לוי ואורנה שפריר אגף שח "ר במשרד החינוך

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר