בפתח הספר

עמוד:10

. 3 סיוע במעבר מהצגה של ידע תלוי-הקשר ותלוי-חוויות יומיומיות להצגת ידע פורמלי , מוכלל יותר , שאינו תלוי בהקשר או בחוויות יומיומיות . המורים הינחו את התלמידים להציג את מה שהם יודעים בתחומי הדעת השונים באמצעות טקסטים שפותחו מטיוטה ראשונה , בה הוצג בדרך כלל ידע יומיומי , בלתי פורמלי ועד לטיוטה האחרונה באמצעותה הוצג הידע הפורמלי . יערי ההוראה היו לתת בידיהם כלים מתחום הכתיבה , שיסייעו להם להבנות ולגבש ידע שניתן להציגו בטקסט קומוניקטיבי תקין , העונה על הנורמות המקובלות בבית הספר . מורים שרכשו את אסטרטגיות ההוראה שהצענו , הצליחו לעודד תהליכי למידה דיפרנציאליים בכיתה ההטרוגנית , ללא שימוש במערכי שיעור שונים לתלמידים השונים , אשר לרוב אינם מתאימים למה שהם יודעים או יכולים לדעת . בעקבות חוקרים דוגמת ג'רום ברונר (• ( Brunei העמקנו את התובנה בדבר השונות הקיימת בטווח ההתפתחות הקרובה אצל תלמידים שונים . ברונר , שטבע את המושג "רוחב טווח ההתפתחות , "הקרובה חידד את ההבנה בדבר מהות השוני כאשר הבחין בשני סוגי הבדלים בין התלמידים : אחד שמקורו רק ברמת ההתפתחות הקרובה , והוא גורם לשוני מתון בין הלומדים , ושני שמקורו ברמת ההתפתחות הקרובה וברמת ההתפתחות העכשווית גם יחד , ולפיכך גורם לשוני גדול יותר בין הלומדים . מצאנו שהוראה המתחשבת בטווח ההתפתחות הקרובה מסייעת לא רק להוראה בכיתה הטרוגנית , אלא גם במימוש החזון של אגף שח"ר : "כל תלמיד , "יכול שכן המושג מקשר את החזון שלנו לתיאוריה ולמעשה . הבנה זו לא התחוללה ביום אחד , אלא ארכה מספר שנים . ניתן היום להצביע על שלושה גורמים שהשפיעו על הבנתנו את החזון הקובע ש"כל תלמיד יכול" ראשית , היא ניזונה מחוויות הצלחה של מורים שלימדו

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר