בפתח הספר

עמוד:9

בפתח הספר לפני כעשור שנים התוודענו למשנתו של לב ס' ויגוצקי , באמצעות הספר הנפש בחברה * , שהיה לנקודת ציון בגיבושה וניסוחה של תוכנית חינוכית מרכזית . הרעיון לתרגם את הספר לעברית התעורר בעקבות הניסיון המוצלח שלנו ליישם את המושג הוויגוצקיאני "טווח ההתפתחות הקרובה" לפדגוגיה מעשית , בשני מישורים : הוראה בכיתה הטרוגנית ושיפור ההישגים של תלמידים מתקשים . שני אלה היו לעמודי התווך של תוכנית שח "ק ( שינוי חיזוק וקידום ) המופעלת על ידי אגף שח"ר ( שירותי חינוך ורווחה ) מאז שנת הלימודים תשנ"א . המושג "טווח ההתפתחות הקרובה" מתאר את המרחק בין רמת ההתפתחות העכשווית של הלומד , המזוהה עם מה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו , לבין רמת ההתפתחות הקרובה שלו , המרמזת על מה שיוכל לעשות אם יקבל סיוע מעמית מיומן יותר . תוכנית שח"ק העניקה תנופה להוראה בכיתה הטרוגנית , שבה לומדים תלמידים בעלי פוטנציאל למידה שונה , כאשר נמצאה הדרך להיענות באופן אמיתי לשוני זה בין התלמידים . מה שאיפשר את המהלך הזה היה תרגום מושכל של המושג טווח ההתפתחות הקרובה והפיכתו לאסטרטגיית הוראה אשר מעודדת אצל התלמיד התפתחות של ידע אישי , בשלושה מהלכים מחזוריים : . 1 זיהוי של מה שהתלמיד יודע באמצעות מושגים בלתי פורמליים , הקשורים לחוויות יומיומיות . . 2 התערבות של עמית או מורה אשר יוצרים גירויים המעוררים את רמת ההתפתחות הקרובה ביותר . Harvard University press . Vygotsky , L . S . ( 1978 ) . Mind in Society , Cambridge , MA , *

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר