הקדמה למהדורה העברית

עמוד:10

כבעברית . העברת ידיעה של סוכנות רויטר ישר לעתון היומי שלנו , לביתנו וללשוננו , ותחושתנו כאזרחי העולם התאפשרו על ידי התחייה הכפולה הזאת . עלינו לזכור שבראשית המאה העשרים למעלה מתשעים אחוז מיהדות העולם היו אשכנזים , ורובם דברו או עדיין ידעו יידיש . התרבות העברית פורחת היום , אבל תודעה עצמית של תרבות וזהות תרבותית של משתתפיה מחייבת עומק היסטורי חי , כלומר מעניין ורלוונטי לציבור הישראלי היום . קשה לקיים תרבות מעוגנת במקום בלי עומק של זמן . שנית , יידיש מילאה תפקיד מרכזי בשעה היסטורית מכרעת , שהולידה את המהפכה היהודית המודרנית , מהפכה ששינתה את אופיים , התנהגותם , חינוכם , מקצועותיהם , לשונותיהם ומקומם של היהודים בגיאוגרפיה ובהיסטוריה הכללית . לתודעתנו הציבורית עוד לא חדרה ההבנה של עוצמת הרגע ההיסטורי , היחיד במינו בכל ההיסטוריה של העם הזה , שנתהווה במזרח אירופה במאה התשע עשרה . המודל הדתי , שנתקבל , תוך חילון , כמודל הציוני של ההיסטוריה היהודית , מניח שני קטבים : ארץ ישראל והגולה . וכל גולה היא גולה וכל עידן הוא אותו עידן . אבל אין לך דבר רחוק מן האמת . אין גולה דומה לגולה ואין תקופה דומה לזולתה . מספר היהודים בימי הביניים היה זעום . על סף המאה השמונה עשרה היה מספרם בעולם כולו כמיליון אחד . אפילו במרכזים יהודיים ידועים ופורחים , כוורמס או פרנקפורט או רוטנברג , היה רחוב אחד בשולי העיר , "רחוב . "היהודים אבל בתחום המושב שבאימפריה הרוסית במאה התשע עשרה היוו היהודים שני שלישים מכל אוכלוסיית העיירות ולפחות שליש או חצי בערים הגדולות . ריבוי האוכלוסין בין היהודים היה כפול מזה של אוכלוסיית אירופה . במאה התשע עשרה מספרם ברוסיה גדל פי ארבע או פי חמש . למרות העוני הרב באוכלוסיה המתרבה בצורה מסחררת , מקומם בייצור ובמסחר הכללי היה מכריע . לפני שהתפתחה התעשיה הכבדה בערים המרכזיות של רוסיה , פיתחו יהודים את התעשייה הזעירה , את הבנקים והמסחר בעיירות וערי תחום המושב , והיו בעליהם . למרות שלא היו להם זכויות אזרח מלאות , הם שלטו למעשה בתעשייה ובמסחר . כך , ב 1853 בגליל ויטבסק היו 54 יהודים בעלי תואר סוחר מן הגילדה הראשונה והשניה ורק 6 נוצרים . אכן , רוב האוכלוסיה היו נוצרים , אבל רובם היו אכרים צמיתים , עבדים , עד ששוחררו ב , 1861 וגם אחרי זה , רובם היו אדישים ופסיביים , נשארו בכפריהם , ולא התאוששו מעבדותם במהירות ( השווה למצב השחורים בארה"ב , ששוחררו מעבדותם בערך באותו זמן ונושאים בלבם את זכר העבדות עד היום הזה . ( במרכזים האורבניים - ערים ועיירות - שבהם התפתחה הכלכלה , היוו היהודים רוב . זו הייתה הטריטוריה

כרמל

בנימין הרשב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר