תוכן העניינים

עמוד:6

חלק שני : ספרות בהיסטוריה : אידיאולוגיה ופואטיקה . 5 המהפכה היהודית המודרנית 139 בטרם : ההשכלה היהודית 139 תבוסתה ונצחונה של ההשכלה 141 תגובות מבפנים ) ספרות , אידיאולוגיה , הגירה , התבוללות 143 ביקורת פנימית של הקיום היהודי 146 המגמה הצנטריפוגלית : לא כאן , לא כמו עכשיו , לא כמו שאנחנו 148 ההקשר החיצוני 152 הדחף החיובי 153 מבט לאחור : המהפכה היהודית ותקופת המודרניזם 155 . 6 הפרספקטיבה ההיסטורית של ספרות יידיש המודרנית 157 הפתיחה האופטימית 157 על אופי ההיסטוריה של הספרות היהודית 161 יחסם של המשוררים אל ההיסטוריה הספרותית 166 ספרות יידיש ועברית - היסטוריה שזורה 168 . 7 שירת יידיש באמריקה 178 ספרות אמריקנית ביידיש 178 הרקע החברתי 180 הזרמים העיקריים 185 . 8 אינטרוספקטיביזם - פואטיקה מודרניסטית . 9 191 סופה של שפה . 10 203 נספח : הבית הטיפוסי של שיר העם ביידיש 212 ספרים ותרגומים של הרשב מתחום ספרות יידיש 232

כרמל

בנימין הרשב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר