מבוא

עמוד:13

לחקור קשרים בין אירועים היסטוריים , "ציבוריים" מבנים של רגשות , דרמות משפחתיות , זהות לאומית ומגדר , וזיכרון " . "אישי בז'אנר האוטוביוגרפי דוקומנטארי היסטוריות פנימיות וחיצוניות , חברתיות ואישיות מתמזגות , ורשת החיבורים המחברים אותם יחד הופכת להיות נראית . קון מצביעה כאן למעשה על מבנה על המחבר בין הפרטי לפוליטי ובין הפרטי 2 לציבורי . הבחירה בארבעת הסרטים שהוזכרו לעיל נובעת ממספר סיבות : א . ארבעת היוצרים מעמידים את ביתם וסביבתם בכלל במרכז היצירה . ב . נבחרו יצירות שרב בהן המשותף בתפיסת הבית הפרטי והלאומי . ג . לסרטים בז'אנר האוטוביוגרפיה הדוקומנטארית ולמרחב הבית היבטים מגדריים שברצוני להצביע עליהם . ד . נבחרו שתי נשים במאיות מול שני במאים גברים כדי ליצור השוואה בין נקודת מבט נשית לגברית . ה . מן העבודה של פרלוב עד זו של חזני נוצר חתך אורך של תקופה , מראשית הז'אנר בישראל , ועד שנת . 2003 ואולם הסיבה הטריוויאלית ביותר למסגור ארבע היצירות כשדה מחקר נטועה בהשתייכותן לז'אנר האוטוביוגרפיה 3 הדוקומנטארית . ראו Kuhn 1995 הז'אנר ידוע כיום בשמותיו הנוספים : , 1 movie סרט אוטומנטרי , סרט תיעודי אישי ויכול להיקרא פשוט יומן .

כרמל

כרמל גוטליב קמחי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר