הפואטיקה של הבית

עמוד:4

Carmel Gottlieb Kimhi The Poetics of Home Autobiographical Documentary Films The Representation of Home , House and Nation in Israeli מסת"ב © 978-965-540-064-9 כל הזכויות שמורות למחברת ולהוצאת כרמל ת"ד , 43092 ירושלים 91430 טל' ; 02-6540578 פקס' 02-6511650 דוא"ל : books @ carmelph . co . il אינטרנט : www . carmelph . co . il תש"ע Printed in Israel 2009 /

כרמל

כרמל גוטליב קמחי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר