דלות ההיסטוריציזם

עמוד:ד

Karl Popper The Poverty of Historicism עורכת סדרה : יעל חזוני עורכת לשון : רות צדקיה ( לנדאו ) מפתח : יעל ולדמן הפקה : מרינה פיליפודי 2009 © כל הזכויות של המהדורה העברית שמורות למרכז שלם רחוב הצפירה 22 א , ירושלים First English edition 1957 ( Routledge & Kegan Paul ) Copyright 2002 The Estate of Karl Popper עיצוב עטיפה : אריקה הלבני The Bridgeman Art Library / Asap Creative Cover Picture : " Elasticity " ( 1912 ) by Umberto Boccioni הפצה : מרכז שלם , רחוב הצפירה 22 א , ירושלים טל ‘ , ( 02 ) 560-5500 פקס www . shalempress . co . il E-mail : Shalemorder @ shalem . org . il ( 02 ) 560-5511 מסת “ ב ISBN 978-965-7052-74-7 דאנאקוד Printed in Israel 496-1083

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר