בין תנ"ך לפוליטיקה המסכת הראשונה על הממשל המדיני בהקשר היסטורי

עמוד:12

לוק לא נטה ללימודים אלה , ואף שסיים תואר ראשון ושני ולימד יוונית ורטוריקה באוניברסיטה , הוא החליט בסופו של דבר לעבור ללימודי רפואה . הוא התעניין בעיקר ברוקחות ובצמחי מרפא , אך מעולם לא הוסמך כרופא . לוק התעניין תמיד בפוליטיקה ובקשרים בין דת ומדינה — נושאים מרכזיים במסכתות על הממשל המדיני ובחיבוריו האחרים — אולם עמדותיו בפרסומיו המוקדמים לא מבשרות כלל את חיבוריו המאוחרים . חיבורו הראשון בדפוס היה שיר תהילה לקרומוול בעקבות נצחונו על ההולנדים בשנת . 1653 כמו כן כתב באותו זמן כמה חיבורים קצרים על השלטון האזרחי ועל החוק הטבעי . עמדתו של לוק בכתבים מוקדמים אלה שמרנית ומסורתית , ואין בה אף רמז למחשבה הפתוחה , הליברלית ואולי אף הרדיקלית שמציינת את כתביו המאוחרים . בכתבים אלה הדגיש כי אלוהים , ולא האדם , הוא הבסיס לסדר הפוליטי . נטייתו של האדם למרוד מחייבת שלטון חזק , ואין כל חשיבות לא למקורות הסמכות השלטונית ולא להסכמת הנשלטים . לשליט , טען לוק , יש אפוא סמכות אבסולוטית ועל הנתין חלה חובת ציות בלתי מסויגת , גם במקרה של קונפליקט עם השלטון . למעשה — כך הדגיש לוק בכתביו המוקדמים — הנתין מוותר על חירותו לטובת קיומה של החברה . חירות , אם זו קיימת בכלל , היא רק התחום שבו החברה נמנעה מלחוקק חוקים לגביו . העם , לפי לוק , אינו אלא " המון , שכמו הים הוא חסר סבלנות כלפי ריסון , ואשר קשה למנוע את סערותיו . "והצפותיו אין כל ספק שלוק עבר דרך אינטלקטואלית ארוכה עד כתיבת המסכתות על הממשל המדיני , שבהן עמדתו בנושאים הללו הפוכה לחלוטין . אין ספק שהשינוי המשמעותי ביותר בעמדותיו של לוק התחולל בעקבות מפגש מקרי עם הלורד אשלי קופר , Ashley Cooper ) ; 1683-1621 לימים הרוזן משפטסברי . ( Earl of Shaftsbury — אשלי , איש עשיר , כוחני וכריזמטי , מאדריכלי הרסטורציה ובעת

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר