בין תנ"ך לפוליטיקה המסכת הראשונה על הממשל המדיני בהקשר היסטורי

עמוד:9

שתי תפיסות מנוגדות אלה מבטאות לא רק מאבק פוליטי על כוח ושליטה , אלא גם ראייה שונה של טבע האדם . פילמר ראה את בני האדם בעיקר במושגים שליליים : יצורים נטולי חירות אישית , נחותים , כפופים ומצייתים , ואילו לוק ראה בבני האדם יצורים בעלי תבונה , רצון חופשי ויכולת שליטה עצמית . שתי השקפות אלה התמודדו זו מול זו תוך הסתמכות על התנ"ך , שנחשב בעיניהם של פילמר ולוק כאחד כבסיס ההיסטורי והאידיאולוגי העיקרי של עמדותיהם הפוליטיות . ואכן , קשה להפריז בחשיבות התנ"ך כמסגרת הדיון הפוליטי והחברתי באנגליה של המאה . 17–ה בתקופה הנדונה אי–אפשר היה לדבר על התחומים הללו ללא התייחסות לכתבי הקודש . התנ"ך סיפק אוצר מושגים , דימויים , דוגמאות והוכחות לעמדות פוליטיות בכל נושא ; מלכים , חברי פרלמנט , דרשנים , מטיפים והוגי דעות אחרים ציטטו ממנו בהתמדה כדי להוכיח לציבור שדבריהם אמת , באשר הם מעוגנים בכתבי הקודש . הנחת היסוד של פילמר ולוק כאחד הייתה , אם כן , שכתבי הקודש הם התגלות האמת האלוהית , והם מבטאים כל מה שאפשר וצריך לדעת על העולם ובעיקר על ההסדרים החברתיים בין בני האדם . שניהם היו ודאי מסכימים שכל מה שמסופר בתנ"ך ובברית החדשה — מבריאת העולם ועד מעשי השליחים — הם אירועים היסטוריים לכל דבר , המלמדים על כוונותיו של אלוהים ועל הדרכים שבהן ביקש להנהיג את בריאתו . באופן מיוחד כוללים כתבי הקודש הנחיות לבני האדם — חוקים , מצוות ולקחים — שאמורים להסדיר את היחסים ביניהם ברוח רצונותיו של האל . אולם למרות נקודת המוצא המשותפת לפילמר וללוק , הפרשנות שלהם את כוונות האל בכתבי הקודש שונה , ולמעשה מנוגדת לחלוטין . שניהם מפרשים את פסוקי התנ"ך כפשוטם , ואצל שניהם אין התייחסות לסמכות פרשנית היסטורית אחרת כלשהי ( אבות הכנסייה , חכמי הסכולסטיקה , ראשי הרפורמציה הפרוטסטנטית או כל גורם אחר . ( אך מאותם טקסטים ומאותם פסוקים הם מסיקים

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר