המסכת הראשונה על הממשל המדיני

עמוד:4

Translation : Shunamit Lifshitz Scientific Editor : Dr . Amos Hofman Logos | A Series for the classics of Philosophy Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein , Prof . Ruth HaCohen , Prof . Hannan Hever Language editor : Edna Abramson אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצוב עטיפה : שועל Shual . com | סדר דפוס : עופר בנימיני עריכת לשון : עדנה אברמסון www . resling . co . il רסלינג , איתמר בן-אבי , 3 תל אביב 64736 טל : 03-6956704 נדפס בדפוס חדקל בע"מ , תל אביב © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל , 2008 The First Treatise of Government John Locke | Shual . com גיא שגיא - שועל Cover Design : Graphic Design : Ofer Benyamini All Hebrew rights reserved by © RESLING Publishing , 2008 Resling , Itamar Ben-Avi 3 , Tel-Aviv 64736 Printed in Israel , 2008

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר