פתח דבר: אגודה, אישים ורעיון

עמוד:8

הקמת מדינה דו לאומית יהודית ערבית בארץ ישראל כמתווה לפתרון סכסוך הלאומים בארץ המריבה וכחלופה רדיקלית לחזון מדינת הלאום היהודית , שהייתה , באופן גלוי או סמוי , משאת נפשם של מרבית הציונים ובני היישוב . החידה של 'ברית שלום' נוגעת בראש ובראשונה בשורשי הרעיון הדו לאומי ובמהותו . רעיון זה מבטא באופן המובהק ביותר את מה שאניטה שפירא כינתה זה מכבר 'שעתו הנאה של האתוס הדפנסיבי' בציונות , לפני המעבר ל'אתוס , 'האופנסיבי בשנות השלושים . ברעיון הדו לאומי ניכרים גם הדי ההתנסות ההיסטורית במרכז אירופה - אם כניסיון לממש בציונות ובארץ ישראל מסורות פוליטיות מרכז אירופיות מסוימות אם כניסיון ציוני ליצור בארץ חלופה לדוגמה הרת האסון של האתנו לאומיות המרכז אירופית ; בשאיפת 'ברית שלום' למנוע את התפרצות הסכסוך הלאומי ניתן אולי לזהות את הדי חוויית מלחמת העולם הראשונה , אך הרעיון הדו לאומי עצמו צמח דווקא על רקע הסדר הפוליטי העולמי החדש לאחר המלחמה ועליית אידאל מדינת הלאום - וליתר דיוק מודל 'המדינה , 'המלאימה 2 המגדירה קבוצה אחת כ'לאום המדינה' וממילא את כל האחרות . 'מיעוטים'כ מעניין כי בהקשר המזרח אירופי מילאו ציונים תפקיד מרכזי במאבק למען זכויות המיעוטים בהסדרים הבין לאומיים שלאחר המלחמה , אך בהקשר הארץ ישראלי החתירה 3 הייתה דווקא להשגת רוב יהודי כדרך לכינון מדינת לאום . רבים ממאמרי ' , 'שאיפותינו כתב העת של 'ברית , 'שלום מעידים על שורש אקדמי ותאורטי של הרעיון הדו לאומי , דבר שאינו מפתיע באגודה שמרבית חבריה היו אנשי רוח ואקדמיה אשר ביקשו לתרום לזירה הפוליטית מתוקף סמכותם זו . יש שייחסו לאגודת 'ברית , 'שלום לא פעם בנימה קנטרנית , המשך של מסורת ההשתלבות של יהדות מרכז אירופה בזירה הארץ ישראלית . ברל כצנלסון למשל כינה אותם בהקשר זה . 'תלושים' הבחנה מדויקת יותר נוגעת לייחוד הציונות הגרמנית ולזיקה בין 'ברית שלום' לבין התנועה הציונית בגרמניה ובפרג . אחרי הכול , האגודה , שנותרה כוח שולי בחברת היישוב , זכתה לתמיכה משמעותית ביותר בקרב ציוני גרמניה והנהגתה . לא בכדי נוטים , אם כן , לזהות את האגודה בעיקר עם יוצאי מרכז אירופה . אף שמייסדיה ומנהיגיה באו ממגוון ארצות ותרבויות " , הרי שהקבוצה הדומיננטית בה אכן הורכבה מיוצאי מרכז אירופה . זו כללה , לצד ארתור רופין - הסוציולוג , 'אבי . 2 מושג 'המדינה המלאימה' לקוח מרוג'רז ברובייקר . , Nationhood and the National Question in the New Europe , Cambridge , 1996 Rogers Brubaker , Nationalism Refrained : ובמיוחד עמי . 3 . 65 —63 כך פעלו הנס כהן במסגרת n Comite des delegations juives ורוברט ולטש והוגו ברגמן במועצות הלאומיות היהודיות . ( judischer Nationalrat ) . 4 היו בהם למשל ילידי ליטא ( איש החינוך וסגן יו"ר האגודה יוסף לוריא , ( ילידי רוסיה ( חיים מרגליות קלווריסקי , רוכש הקרקעות ואיש פיק"א , ונתן חופשי , המחנך מנהלל , ( יליד ביילורוסיה ( יצחק אפשטיין , איש החינוך והעברית ומחבר 'שאלה ( 'נעלמה וילידי גליציה ( יעקב טהון , עוזרו של רופין ואיש המשרד הארץ ישראלי והכשרת היישוב , וכן מזכיר האגודה , הסופר יהושע רדלר פלדמן , הוא 'ר' . ( 'בנימין

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר