תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 7 מבוא 19 פרק ראשון : הזנות בספרות המקצועית 26 התעללות מינית בילדות 28 גיל הכניסה לזנות 32 בריחות מהבית והומלסיות 33 מלכודת הסמים והזנות 35 מלכודת ה"אהבה" והאימה - מערכת היחסים עם הסרסור 37 מצוקה כלכלית 39 טראומת הזנות 40 הארוטיזציה של יחסי כניעה שליטה 45 ראיון עם פזית 52 פרק שני : חוויית העיסוק בזנות 77 ילדות - "שם זה בעצם התחיל" 77 תחילת העיסוק בזנות : מלכודת הסרסור והסמים 86 מהלך העיסוק בזנות 90 אמהות הריון ולידה 106 היציאה מהזנות - חיים על קו התפר 112 החיים אחרי היציאה מהזנות 119 ראיון עם מ'של 126 פרק שלישי : ניתוק , שיכחה וזהויות מתחלפות : דיסוציאציה אישית וחברתית 146 התעללות מינית בילדות ודיסוציאציה 148 הדיסוציאציה בשירות היחיד 153 הדיסוציאציה בשירות הסרסור 159 הדיסוציאציה החברתית 165 ראיון עם 170 mo פרק : 'רביע היערכות טיפולית להתמודדות עם הקשיים ביציאה מהזנות 187 קשיים בתהליך היציאה מהזנות וההחלמה 187

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר