תוכן הענינים

עמוד:7

האיום שבבעיה הבלתי פתירה 227 הקשר בין הבעיה הבלתי פתירה לבין התאבדות 228 פרק ט' משיכה ודחיה כלפי החיים והמוות — מודל פנומנולוגי 230 פרק י' הערכה וטיפול 246 א . הערכת הסיבון . 1 246 הערכת המשפחה 247 . 2 הערכת הילד 249 ב . הגישה הטיפולית 253 ו . טיפול משפחתי ג . 2 25 הטיפול בילד 260 ביבליוגרפיה 265

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר