ילדים שאינם רוצים לחיות

עמוד:2

ISRAEL OR-BACH THEY DON'T WANT TO LIVE הדפסה ראשונה — אפריל 1987 הדפסה שניה — ספטמבר 1987 הדפסה שלישית — דצמבר 1989 מסת"ב ISBN 965-226-075-4 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן Printed in Israel 1987 Copyright Bar-Ilan University , Ramat-Gan נדפס בישראל תשמ"ז בדפוס 'גרף דוך בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר