תוכן העניינים

עמוד:12

פרק 13 מדינת ישראל - העשור השביעי ממצפן אבוד לתקווה ( 345-326 ) כללי . 326 א . הגלובליזציה והרפורמה המוצעת . 1 . 327 מדיניות הרווחה . 2 . 328 מערכת המיסים . 3 . 329 סבסוד מגזרי ועידור אזורי פיתוח . 4 . 330 שוק ההון . 330 ב . המשילות והרפורמה המוצעת . 331 מדינת ישראל - כשלי המשילות . 332 המלצות לשינוי . 334 משרד האוצר ושאר משרדי הממשלה . 335 הקמת מועצה כלכלית חברתית . 335 ג . החינוך והרפורמה המוצעת . 337 גורמי הכישלון בחינוך . 338 המלצות לשיפור מערכת החינוך . 340 המלצות מהותיות לשיפור מערכות החינוך בישראל . 341 דרכים לשיפור ביחס למיעוטים . 343 מימון הרפורמה והתייעלות מערכת החינוך . 343 אסטרטגיה פוליטית ביטחונית . 344 סיכום ומסקנה . 345 רשימת מקורות ( 349-347 ) אינדקס שמות אישיים ( 352-351 )

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר