תוכן העניינים

עמוד:11

פרק 10 מערכת המיסים והעלמות מס בישראל ( 302-270 ) מבט כללי ומתודולוגיה . 270 מיסוי - מתודולוגיה . 271 הערות היסטוריות אחדות על מדיניות המיסים , נטל מס - מגמות היסטוריות . 280 תפקידי מערכת המס - השינוי ההיסטורי . 281 אסטרטגיית הדור הראשון והשינוי בדור השני - פירוט . 282 הדילמות העתידיות של מערכת המס . 284 יתרונות המודל המשפחתי . 285 חסרונות המודל המשפחתי . 285 ישראל ומורל המס . 286 הדילמה העתידית . 287 העלמות מס ושוק שחור בישראל . 288 השפעת מערכת המס על המאפיינים הדואליים של המדינה . 293 המשבר הנוכחי ומדיניות המיסוי . 294 הערות אחדות על התמקדות אישית ביעד . 294 שחיתות של מנהיגים . 295 ירון זליכה ונושא השחיתות . 296 היכן מוקדי השחיתות ? . 297 פטורי מס . 297 קריטיות ואחריות . 298 אחריות הדרג המקצועי . 299 משגה הנחת הזמניות . 299 דוגמאות מן העולם . 300 פתרון פינתי . 300 המלחמה בשחיתות . 301 נורמות של העלמות מס ואליהו מרידור . 302 הויכוח על נטל המס בישראל - דיון משעמם . 302 פרק ו 1 מקרו ושוק ההון - כלכלת ישראל ( 314-303 ) מגמות מקרו כלכליות עקריות בדור האחרון . 303 מדיניות המקרו הישראלית בעידן הגלובליזציה . 305 עידן רבץ משבר" . 307 1995-1991 קופות . 307 1996 / 7 - "הגמל האינתיפדה והמשבר הפיננסי . 308 המדיניות התקציבית בשנים . 309 2008-2003 דילמת מדיניות המקרו ב . 310 2010-2008 מקרו ושוק ההון במשבר הכלכלי . 311 הערות אחדות על מדיניות קיצרת טווח וארוכת טווח . 312 מדיניות מוניטרית . 312 כולם שווים בפני הכלכלה . 313 חיסכון ארוך טווח ושווקים פיננסים פתוחים . 313 פרק 12 ביטחון וכלכלה - עדכון לקייץ שנת ( 325-315 ) 2009 כללי . 315 סוריה - מעבר מנחיתות אסטרטגית , לאיזון . 316 פלשתינים . 317 האפקט של תהליך ההתנתקות - כל שאיפות שרון הושגו במלואן . 321 ישראל , חיזבאללה ולבנון . 322 אירן וישראל . 323 מצרים וירדן . 324 הערות אחדות על שלום בין מנהיגים 325 יוזמת אובמה . 325

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר