תוכן העניינים

עמוד:10

את תחום הכריזמה ) . 219 קונצנזוס לאומי . 220 יחסים כלכליים בין ארה"ב וישראל . 222 אי ודאות . 223 פטדה מול מציאות . 224 הבטחות של מנהיגים . 225 פשרה טריטוריאלית . 225 יצחק רבין . 226 יצחק רבץ ומיסוי הבורסה . 227 שמעון פרס . 228 שיחות שלוס רשמיות עם הפלשתינים . 229 הנושא הפלשתינאי והשחיתות בישראל . 230 מנהיגות ונורמות של שחיתות . 231 חוקי עירור צמיחה . 231 הזדמנויות והחמצות . 232 הערכות מודיעיניות ומדיניות המנהיג - תורה שבע '' פ ותורה שבכתב . 232 הסדר הקבע הכלכלי . 233 פרק 7 אי שוויון ועוני - הדיון התיאורטי ( 243-234 ) דיון כללי . 234 מדיניות סוציאלית - הגדרה . 234 אי שוויון - השאלה הערכית . 235 אי השוויון - השאלה הביצועית . 236 אי שוויון - המגבלה התקציבית . 237 אי שוויון ושוק העבודה . 237 אי שוויון - מגבלת הנתונים . 238 אי השוויון - הנושא הפוליטי . 238 מערכת הבריאות . 239 השכלה אקדמית . 241 עוני - הערות תיאורטיות . 242 הערה בשולי הפרק על האוניברסיטאות כמקום עבודה . 243 פרק 8 אי שוויון ועוני בישראל - פרספקטיבה היסטורית ומצב נוכחי ( 259-244 ) כללי - 1968-1950 . 244 ההרעה הגדולה 1977-1968 . 244 ממדינת סעד למדינת רווחה - 1990-1977 . 246 סטטוס קוו באי השוויון - 2007-1990 . 248 הגלובליזציה והחמרת אי השוויון . 248 אי שוויון ועוני - ממצאים אמפיריים - 1995-1990 . 251 המדיניות הסוציאלית 2005-2003 . 252 נתניהו ושוק העבודה . 255 פרק 9 אי שוויון ועוני - תחזית ( 269-260 ) כללי . 260 סיכום , מסקנות ונושא הדואליות . 263 הערות אחדות בשולי הפרק . 264 האם העניים באמת עניים . 267 שכר מנהלים . 268 תרומה למוזיאון תל אביב . 269 מלכ"רים ועוני . 269 2009

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר