תוכן העניינים

עמוד:9

קבלת ההחלטות על המאפיינים הריאליים של מדינת ישראל . 149 הערות אחדות על מנהיגות כלכלית . 153 2008-1985 . 151 1985-1973 . 150 1950-1973 . 150 הכרעות כלכליות - תהליך קבלת החלטות . 154 יס מיניסטר . 156 מנהיגות ושחיתות . 157 ישראל ו '' המלכה" . 159 קבלת החלטות בתנאי לחץ וללא שינה . 160 יחסי שר פקיד . 160 תפוחי אדמה לוהטים . 162 מה חשוב החוק . 163 משרד האוצר ונושאים פוליטיים . 163 כלכלת בחירות . 163 פרוטקציה ושולה זקן . 164 המנהיג הנכון בזמן הנכון . 164 משרד האוצר ומימוש יעדים לאומיים . 165 סמכויות פורמליות וכוח פוליטי . 165 שר אוצר מן הסקטור העסקי . 166 משרד האוצר . 167 מסקנה אישית . 168 פרק 6 צמיחה וכלכלה - ישראל ( 233-169 ) 2009-1950 כללי . 169 כלכלת ישראל - תקופות משנ . ה - 1951-1948 . 169 כמה הערות כלליות 2008-1952 . 169 תקופת משנה . 170 גורמי הצמיחה או הקיפאון . 173 2009-1950 כלכלת ישראל . 176 1973-1950 - ביטחון . 177 יציבות פיננסית - איכות המדיניות המקרו כלכלית בתנאי המשק . 179 המדיניות הפיננסית - בשנים - 1973-1952 כמה הערות ספציפיות . 180 פתיחת שווקים חיצוניים ופנימיים . 181 שוק המט"ח . 181 שוק ההון . 182 שוק העבודה . 182 מחירים . 183 משילות . 183 גורמים נוספים . 184 םיכום ומסקנות . 185 השפעת התקופה על המאפיינים הדואליים של מדינת ישראל - 1985-1973 . 185 "העשור האבוד" לצד סיום עידן האיום הקיומי על ישראל . 185 ביטחון וכלכלה 1985-1973 ( כולל תשתיות וחינוך ) . 186 יציבות פיננסית - איכות המרינות המקרו כלכלית בתנאי המשק . 191 1983-1980 . 191 1980-1979 . 190 1979-1977 . 190 1977-1973 . 189 פתיחת שווקים חיצונית ופנימית . 194 משילות . 194 תוכנית הייצוב . 195 1985 - עקרונות תוכנית הייצוב . 196 עקרונות המודל . 196 עיקרי התוכנית , 2009-1985 . 197 חלוקה לתקופות משנה . 200 2009-1991 . 199 1991-1985 , עידן רבץ . 2001995-1991 רבץ - המודל הפוליטי ביטחוני . 201 רבץ - המודל הכלכלי . 202 ישראל והפלשתינים - הסדר פוליטי וכלכלי . 204 הסכם אוסלו ופריס - רקע כלכלי פוליטי . 205 הסכם אוסלו ופריס - שלבים ותהליך . 206 המשטר הכלכלי הפלשתיני . 209 העידן שלאחר יצחק רבין . 210 עירן ברק - צמיחה מהירה ושבר פוליטי . 210 האינתיפאדה השנייה - אספקטים כלכליים ופוליטיים . 212 תהליך ההתנתקות ומלחמת לבנון השנייה . 214 כלכלת ישראל . 216 2008-2007 השפעות התקופה בין השנים 2008-1973 על מאפייניה הדואליים של מדינת ישראל . 218 2009-2008 . 217 הערות אחרות על אסטרטגיה כלכלית וחברתית . 218 מנהיגות פוליטית ( להוציא

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר