תוכן העניינים

עמוד:8

פרק 3 הגלובליזציה הכלכלית בעולם ( 91-71 ) 2008-1990 מודלים כלכליים בינלאומיים . 71 מודל "בסיס הזהב" . 72 מורל תחליף "בסיס הזהב" . 73 מודל הגלובליזציה - עירן הרירקטיבות ( הנחיות ) . 75 מי קבע את כללי המודל . 76 המודל הגלובלי - השלכות כלכליות ואידיאולוגיות . 78 פתיחת שווקי המוצרים והשירותים . 79 פתיחת שווקי המט"ח . 81 פתיחת שווקי ההון . 82 מהם תפקידי המדינה בעידן הגלובליזציה הכלכלית ? . 83 משקל ההוצאה הציבורית והמיסים . 83 הגלובליזציה והמדיניות הסוציאלית . 85 קצב מימוש הדירקטיבות . 86 סיכום ומסקנות . 86 הערות אחדות על מודל הדירקטיבות או המודל הקנסיאני - הדילמה התיאורטית . 87 ארה"ב - מעצמה עם אחריות שלא מתממשת . 88 אופווציה למודל הגלובליזציה . 89 האם עליונות ארה"ב בסכנה ? . 89 המשבר הנוכחי ובעיית העוני . 90 דילמת הרגולציה . 90 כלכלת ארה"ב . 91 2009 - פרק 4 גלובליזציה והכלכלה בישראל ( 109-92 ) תהליכי הליברלזציה והחשיפה בישראל . 92 שלבים פוליטיים וביצועיים בפתיחת השווקים . 94 העימות על החשיפה - שלב הסרת הכפפות . 94 שלב הקונצנזוס הכלכלי . 96 הדיון הציבורי וההכרעות הפרלמנטריות . 97 המאבק על החשיפה . 98 1992 - תהליך החשיפה - שווקי המט"ח וההון . 100 השפעות הגלובליזציה על המאפיינים הדואליים של מדינת ישראל . 101 ההנחות התיאורטיות ומשבר הגלובליזציה . 101 סיכום ומסקנות 102 הערות אחדות - האם יש מגבלות לדרג המקצועי בממשלה ? . 102 נתניהו , הגלובליזציה ואי השוויון . 104 תאומים זהים . 105 התמודדות עם משבר הגלובליזציה הנוכחי . 105 2009-2008 פרק 5 תהליך קבלת החלטות בדור האחרון ( 168-110 ) מבוא . 110 הערות כלליות על תהליך קבלת ההחלטות . 111 משרד האוצר "ושאר , "העולם משרד האוצר ומשרדי הממשלה . 120 משרד האוצר והכנסת . 123 משרד האוצר ורפורמות כלכליות וחברתיות שונות . 126 בנק ישראל . 133 הרשות השופטת והמערכת הכלכלית . 134 הרגולטור והמערכת הכלכלית . 137 הכנסת והכלכלה . 139 גורמים אחרים והכלכלה , הלוביסטים וכלכלת ישראל . 144 התקשורת והכלכלה . 145 הארגונים השונים והכלכלה . 146 מוסרות ללא כוונת רווח ( מלכ"רים ) והכלכלה . 147 ארגונים מקצועיים והכלכלה . 148 השפעת תהליך

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר