תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים שלמי תודה 13 פתח דבר 18-15 הקדמה ( 45-19 ) המשבר הכלכלי בעולם - מצפן אבוד או מתעתע . 19 המצפן של התיאוריה - מקרו כלכלה . 21 המצפן של האדם הרציונלי - מיקרו כלכלה . 23 המצפן של מעצמת העל - ארה"ב . 26 ארה"ב - המצפן הכלכלי . 27 המצפן הסוציו איראולוגי של ארה"ב . 30 המצפן העולמי - שיתוף פעולה או פירוד . 33 משבר הגלובליזציה ומשבר - 1929 האם למדנו משהו ? . 34 הערה כללית על משברים . 35 קריטריונים להשוואה בין המשברים . 37 האם למדנו משהו מן המשבר הגדול ? . 43 פרק 1 כלכלה וחברה בישראל - גאווה או ייאוש ( 62-47 ) מבוא . 47 כל מרכיבי החברה הדואלית , גוש דן ושאר המדינה - הדואליות הראשונה . 50 סקטור ציבורי וסקטור עסקי - הדואליות השנייה . 52 עשירים ועניים - הדואליות השלישית . 55 היהודים והמיעוטים - הדואליות הרביעית . 56 הערות - הבולענים והררמות שבחיינו . 61 מה קורה עם גילאי . 62 33-23 פרק 2 ניתוח כלכלי וחברתי מתודולוגיה ( 70-63 ) ההנחות התיאורטיות . 63 הערות אחדות תיאורטיות והיסטוריות . 68 הערות אחדות על התפתחות ההנחות התיאורטיות לעיל . 69

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר