בפתח הספר

עמוד:6

רק להוסיף , כי אם לארגן במסגרת תיאורטית את הידע הקיים על תהליכי ההתפתחות השכלית של ילדים בגיל הרך , על צרכיהם בעת גדילתם ועל הגורמים המאפיינים את הקשר בינם לבין ההורים . במסגרת מרכיב הידע , מצביע הספר על אותם עקרונות כלליים בהתנהגות ההורים אשר מהווים את המרכיבים הפעילים ביותר בהתפתחות האינטלקטואלית והרגשית של ילדים , עקרונות שהם כלליים ומתאימים לילדים במסגרות משפחתיות שונות . באמצעות עקרונות אלה ניתן לזהות את הגורמים המכשירים ילדים ללמוד כיצד ללמוד . בתחום הרגשי , מטרת הספר להגביר אצל הקורא את הפליאה הקשורה ביכולת המפתיעה של התינוק לתפוס את הגירויים החזותיים , השמיעתיים והאחרים בעולם הסובב אותו , תור יכולת לאבחון דק ביותר ביניהם והיכולת להגיב עליהם בהתאם . בתחום זה מטרת הספר להדגיש את גמישותו ופתיחותו של התינוק האנושי להשתנות אינטלקטואלית דווקא בגיל הרך . כפי שטוען ארתור גורדון , הורה אינו אל , כי אם אדם . וכאדם , תפקיד אשר יהנה ממנו יותר , יטה לבצעו טוב יותר . הכרת מורכבות היכולת של התינוק , יחד עם הדגשת אותם מרכיבי התנהגות המבוגר המהווים את הגורמים המנחים את קידומו האינטלקטואלי , עשויים להגביר אצל המבוגר האחראי לבריאותו הפיסית והתפתחותו המנטלית של הילד , את התחושה של יכולת שליטה על התפתחות הילד ולעודד עשיר . חיובית בתחום זה . בתחום המעשי , תחום הכלים , או החומר , הספר מציג דוגמאות להערכה של סביבה מתאימה להתפתחות אינטלקטואלית ותצפיות על למידה מתווכת . המטרה בהצגת תחום זה היא לקדם את יכולתם של העוסקים בתחום החינוך של הילד בגיל הרך להתמודד בהצלחה ולהעריך את שטף התוכניות החינוכיות , החומרים , העצמים והצעצועים המוצעים כיום ככלים האמורים לשפר התפתחות שכלית של תינוקות . הכרת העקרונות המתוארים בספר עשויה לקדם יצירת תנאים מתאימים להתפתחות זו . תודתי נתונה לכל התינוקות , האמהות , האבות , אחיות בריאות הציבור , הרופאים וכל אלה אשר השתתפו בעבודות המחקר המוזכרות בספר . תודה מיוחדת לגב' שושנה שמיר על עזרתה באיסוף החומר . פ . ש . ק .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר