בפתח הספר

עמוד:5

בפתח הספר הנחה בסיסית העומדת מאחורי הדברים המוצגים בספר זה היא , כי אהבה בלבד אינה מספקת כגורם לפיתוח האינטליגנציה של ילדים . אין להבין מכך שאין הילד זקוק לתחושה שהוא בטוח , מקובל ואהוב על מנת להבטיח את התפתחותו האינטלקטואלית התקינה . ההפך הוא הנכון . כדי שהילד יוכל לפנות להזנת סקרנותו , לבדיקת סביבתו וליצירת קשר עם אנשים אחרים , הוא זקוק לתחושה של ביטחון , לקשר חם , יציב ובטוח עם אדם אחד לפחות ( בדרך כלל האם . ( ילדים אשר אינם בטוחים בשייכותם או בעובדה שהם רצויים ואהובים , מתקשים במקרים רבים לפתח יישות עצמאית ובלתי תלויה בזולת . פיתוח חשיבה קשור בפיתות היכולת לחשוב באופן מופשט , להינתק מההיצמדות למוחשי בלבד . על מנת להגיע לחשיבה מופשטת הילד חייב לחוש עצמו בטוח מספיק כדי להינתק מהמוחשי . ביטחון זה מוקנה לילד על ידי שייכות למסגרת המעניקה לו תחושה שהוא מקובל ואהוב . אותו קשר של אהבה לילד פותח למעשה את השער מבחינת הכנת תנאים מתאימים לפיתוח שכלי של הילד , אך מה יעבור דרך אותו שער אינו נקבע על ידי אהבה בלבד . בכתיבת הספר עמדה בפני המטרה להציג בפני הקוראים , אנשי מקצוע , סטודנטים והורים , מידע אשר יעזור להם להבין ולהגיע לשינויים בתחום הקשר בין התינוק או הילד בגיל הרך לבין המבוגרים המטפלים בו . שינויים אלה עשויים לקדם את אפשרויות ההתפתחות האינטלקטואלית והרגשית של הילד . השינויים המצופים כתוצאה מהמידע המוצג בספר זה הם בשלושה תחומים ? תחום הידע , תחום הרגש ותחום העשיה , ההערכה והכלים . בתחום הי :. ד ע , מטרת הספר להציג מידע עדכני אשר מכוון לא

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר