תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים בפתח הספר 9 מבוא 11 גמישות ויכולת השתנות בגיל הרך 19 >» הוי הגורמים הפעילים בפיתוח האינטליגנציה 24 סקירת הידע הקיים ; 24 הצורך במסגרת תיאורטית ; 30 תכונות כלליות של הלמידה המתווכת ; 34 עקרונות הלמידה המתווכת 38 תהליכים המושפעים מהלמידה המתווכת בגיל הרן S 6 א . השפעת הלמידה המתווכת על קליטת מידע ; 56 ב . השפעת הלמידה המתווכת על עיבוד מידע ; 58 ג . השפעת הלמידה המתווכת על הביטוי ( פלט ) 60 למה מסוגל התינוק עס לידתו 63 שמיעה ; 63 ראיה ; 66 טעם ; 73 ריח 74 מוכנותו של התינוק ליצירת תקשורת בינאישית 77 שלביס בהתפתחות החשיבה בינקות על 0 י התיאוריה של פיאג'ח S 3 התפתחות בשנת החיים הטניה בהקשר לאפשרויות תיוון 88 תצפיות בבתי הילדים 100 זיהוי עקרונות הלמידה חמתיוכת בתצפית ניסויית 109 רצף חינוכי ולמידה מתיוכת במשחק עס חילי 115 תכנון סביבתי והשפעתו על התפתחות שכלית 1 Z 6 הקשר ביו הטמפרמנט של הילד והתפתחותו השכלית 131 מקורות 139

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר