הקדמה למהדורה העברית

עמוד:יא

שני הדברים הבאים : ( א ) את הטוב החברתי , דהיינו את אופן הארגון האידיאלי , הנכון והצודק של החברה האנושית . ( ב ) את הדרך להשגתו של אותו הטוב , דהיינו שיש להם תכנית הנדסית מדעית מוכחת שתוביל בבטחה אל המצב החברתי האידיאלי . ואולם , פילוסופיית המדע של פופר מראה לנו כי ידיעה מדעית פוזיטיבית מעין זו אינה ממין האפשר , וכי לעולם לא יעלה בידנו להשיג ודאות מדעית בנכונותה של תורה כלשהי . מכאן שהביטחון המדעי המוחלט הנדרש לצורך השימוש בהנדסה חברתית אוטופית וגרנדיוזית נוסח אפלטון או מרקס - הנדסה הגובה , כמובן , מחיר יקר למדי מהחברה במתכונתה הנוכחית - הוא ביטחון שאינו בר השגה . הדבר היחיד שנוכל לעתים להשיג בבטחה , טוען פופר , אינו הכרת הטוב החברתי ( שנוכל להמשילה להכרת האמת במדעי הטבע , ( כי אם הכרת הרע החברתי ( שנוכל להמשילה להכרת הטעות במדעי הטבע . ( המסקנה המתבקשת היא שהדרכים הרציונליות לשיפור החברה ולתיקונה צריכות להיות אנטי אוטופיות במהותן ; לא לחפש את הטוב הגרנדיוזי ולפעול להשגתו , אלא לאתר את הרע המקומי , דהיינו את הפגמים והטעויות הקטנות , ולנסות לתקנם . שיפור החברה באורח מדעי רציונלי יושג אך ורק באמצעות התקדמות על דרך השלילה : לא בהשגת הטוב , כי אם בהתרחקות מרע . לפיכך , ההנדסה החברתית הנכונה מן הבחינה המדעית רציונלית , שעליה ממליץ פופר , היא הנדסה קמעונית צנועה , שנועדה לתקן את המעוות צעד אחרי צעד בלי להסתכן במחיר חברתי קטסטרופלי . זוהי הנדסה שאת צעדיה השונים נוכל לבחון באורח שיטתי באמצעות המתודה המדעית של ניסוי וטעייה ( להבדילה מן המתודה הבלתי אפשרית של ניסוי ואישוש . ( לכל אדם , מסכם פופר , נתונה הזכות לתבוע מהחברה "אולי לא הזכות לנחול אושר , שהרי אין אמצעים מוסדיים להנחיל אושר לאדם , אבל הכל זכאים לתבוע שלא ינחלו אומללות במקום שאפשר למנוע אותה ... הנה כי כן , השיטה שינקוט המהנדס הקמעוני היא חיפוש הקלקלות החברתיות הגדולות והדוחקות ביותר ומלחמה בהן , ולא דווקא חיפוש אחר הטוב הסופי הגדול ביותר ומלחמה למענו" ( עמ ' . ( 161 המסקנה הבאה הכלולה בפילוסופיית המדע של פופר הייתה רלוונטית במיוחד לעניין מעמדן המדעי של תיאוריות חברתיות טוטליטריות : הקריטריון למדעיותן של תיאוריות , שמטרתו להבדיל בין תורה מדעית רצינית לבין מיסטיקה פרועה , הוא דווקא באפשרות הפרכתה של התיאוריה ,

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר