החברה הפתוחה ואויביה

עמוד:ד

KARL POPPER AND ITS ENEMIES THE OPEN SOCIETY עורכת סדרה : יעל חזוני עורך לשון : יצחק טישלר הפקה : מרינה פיליפודי ורחל קביץ הדפסה שנייה 2006 2003 © כל הזכויות של המהדורה העברית שמורות למרכז שלם , רחוב הצפירה 22 א , ירושלים Cover Illustration : "The Tower of Babel " . by Pieter Bruegel the Elder , Kunsthistorisches Museum , Vienna Copyright : ASAP / Bridgeman הפצה : מרכז שלם , רחוב אבישי , 3 ירושלים טל' , ( 02 ) 566-0601 פקס ( 02 ) 566-0590 E-mail : shalemorder @ shalem . org . il מסת " ב ISBN 965-7052-10-6 דאנאקוד 496-1003 Printed in Israel

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר