תוכן העניינים

עמוד:13

5 . 18 התערבות האדם בטבע וגרימתו להכחדת החי והצומח 6 . 18 399 הכחדה והשבה של עופות ויונקים בישראל 7 . 18 404 התגברות המודעות לקשרי הגומלין בין האדם לבעלי החיימ בטבע 1 . 7 . 18 406 'ארבעת עמודי שמירת הטבע' 8 . 18 408 על 'מין' ו'פרט' בהקשר של 'אקו אתיקה' 412 הערות 416 ביבליוגרפיה עברית 419 ביבליוגרפיה לועזית 427 ספרים לקריאה נוספת ( ביולוגיה וזואולוגיה ) 455 מפתח עניינים 461 מפתח שמות של אנשים 475 מפתח שמות של בעלי חיים , המוזכרים בספר 483 על המחברים 491

ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר