תוכן העניינים

עמוד:12

7 . 14 טריפת בעל חיים בטבע מול קטילת בעלי חיים ע"י האדם 8 . 14 332 הערה נוספת על הריגת חיות לשם בידור 334 הערות 336 פרק 15 ניסויים בבעלי חיים 1 . 15 341 מטרות הניסויים בבעלי חיים 2 . 15 341 ניסויים הכרחיים ובלתי הכרחיים 3 . 15 343 אמינות הניסויים ואכזריותם 4 . 15 346 בעלי החיים המשמשים לניסויים - יחס של איפה ואיפה 349 5 . 15 המאבק בעד ונגד ניסויים בבעלי חיים 6 . 15 350 ניסויים בבעלי חיים מול ניסויים בבני אדם 7 . 15 353 הספרות הרבנית על ניסויים בבעלי חיים 8 . 15 356 ניסויים בבעלי חיים כתוצאה מהעדפת מדעי הטבע על פני מדעי הרוח 358 הערות 360 פרק 16 כליאת בעלי חיים בגני חיות 1 . 16 363 החזקת בעלי חיים בגני חיות כדי להשיבם לטבע 363 2 . 16 גני חיות בראשיתם והיום 3 . 16 364 הנאת הצופים מול הרגשת בעלי החיים הכלואים 4 . 16 366 עוד על התפקיד של גני החיות בהשבת בעלי חיים לטבע 5 . 16 369 גני חיות ומחקר 6 . 16 372 אופני הלכידה של בעלי חיים בטבע 373 הערות 387 פרק 17 על מופעים של בעלי חיים בקרקסים 1 . 17 377 מופעים של בעלי חיים כחלק מרכזי בתכניות הקרקסים 377 2 . 17 תנאי ההחזקה של בעלי החיים בקרקסים 3 . 17 378 הצפייה במופעי חיות — בידור להמונים 4 . 17 380 טענות התומכים במופעי חיות בקרקסים 5 . 17 380 טענות שוללי המופעים של חיות בקרקסים 384 הערות 387 פרק 18 אתיקה ואקולוגיה 389 1 . 18 אקולוגיה , מגוון המינים ( biodiversity ) ומכלול 390 nv : nVvN rn : ^ n — ( individual ) ^^ 5 Viz : ( species ) 2 . 18 389 ^^^ 3 . 18 מוסר השכל אקולוגי מסיפור "גן העדן" 4 . 18 393 אקולוגיה ומעמדו של האדם בטבע 397

ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר